Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξέδωσε πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης κάθε στρατιωτικού συνταξιούχου, με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις από την 1.8.2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012.Παράλληλα προχώρησε από 1-1-2013 και σε δεύτερη μείωση των συνταξεων (προστιθεμένων των μερισμάτων ΜΤ και ΕΚΟΕΜ) κατα 5%,10%,15%. Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωμοδότησε ότι, πέραν των άλλων, οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων θίγουν την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Συνεπώς είναι λίαν πιθανή η ευδοκίμηση σχετικής δικαστικής διεκδίκησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για την αντισυνταγματικότητα των προβλεπομένων στον εν λόγω νόμο, οι Ενώσεις Αποστράτων προχώρησαν σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης των διατάξεων αυτών, στο ΣτΕ με την μορφή της δίκης-προτύπου(πιλοτικής). Πέραν αυτής πάντως και για την άρση της ως άνω μειώσεως, θα πρέπει να εξετασθεί από τους ενδιαφερομένους, το ενδεχόμενο ασκησης Έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης του εγγράφου.Και αυτο γιατί υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο, η απόφαση του Α.Ε.Δ., να έχει ισχύ απο την ημερομηνία εκδόσεως της και ουσιαστικά να μην δικαιώσει συναδέλφους (για την αναδρομικότητα επιστροφής), που δεν είχαν προβεί στην άσκηση της εφέσεως (ατομικά ή μέσω συναδέλφου δικηγόρου).

============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου