Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του σχέδιου νόμου “Ρυθμίσεις Άλλων Συνταξιοδοτικών Θεμάτων….” (ως κατωτέρω σχολιασμός) και κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  Άρθρο10, ΚΕΦ. Γ΄ παραγρ.7 ( ΦΕΚ 229/19-11-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α΄),  από 1/1/2013, ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κάτω από αυτή την λογική να περιμένουμε λοιπόν πώς στις συντάξεις που θα κατατεθούν στους λογαρισμούς των δικαιούχων την 31/1/2013, θα έχουν υπολογισθεί και οι 7-8 ημέρες της διαφοράς απο την τελευτιά καταβολή (23 Δεκεμβρίου). Και αυτό γιατι, κάτω απο “επιεικούς” υπολογισμούς, και με σύνταξη π.χ. 1.000 ευρω/μήνα, οι 8 ημέρες αντιστοιχούν σε ποσό κοντά στα 267 ευρώ !!!!…..

=======================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου