Αλλαγή της ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου

  Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του σχέδιου νόμου “Ρυθμίσεις Άλλων Συνταξιοδοτικών Θεμάτων….” (ως κατωτέρω σχολιασμός) και κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  Άρθρο10, ΚΕΦ. Γ΄ παραγρ.7 ( ΦΕΚ 229/19-11-2012 ΤΕΥΧΟΣ Α΄),  από 1/1/2013, ως ημερομηνία καταβολής των συντάξεων του Δημοσίου, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Κάτω από αυτή…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More

Αναρτήθηκε (επιτέλους) προς δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο Νόμου για το εργασιακό καθεστως των συνταξιούχων του Δημοσίου τομέα (και αποστράτων στελεχων των Ε.Δ.)

Με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο μηνών, αναρτήθηκε επιτέλους προς δημόσια διαβούλευση (όπως σας είχαμε πληροφορήσει) το σχέδιο νόμου, που μεταξύ άλλων εμπεριέχει βελτιωτικές τροποποιήσεις (?) , ως προς το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα καθως και μερικές αλλαγές στη συνταξιοδότησή τους αλλά και στον τρόπο εκδίκασης των προσφυγών τους απέναντι στο Γ.Λ.Κ. .…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More