Πρός συναδέλφους Δικαστικούς και Δικηγόρους

Αγαπητοι συνάδελφοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει αναρτηθεί απο το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προς Δημόσια Διαβούλευsη για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του (στη Διεύθυνση  http://www.dsanet.gr/ ) ο νέος “Κώδικας περί Δικηγόρων”.  Μελετώντας πολλά εκ των προτεινόμένων άρθρων, καταγράφηκαν μερικές παρατηρήσεις  στο οικείο “topic” του “forum” μας (όπως π.χ. για τις εξαιρέσεις και άσκησης του…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More