Όσοι απόστρατοι συνάδελφοι διαπιστώσουν την 31η Ιανουρίου 2013 (ή το διαπίστωσαν ήδη απο τον προηγούμενο μήνα), ότι περικόπηκε ολοσχερώς η σύνταξή τους ή μειώθηκε μέρος αυτης, “κατά τας προσταγάς” του Γ.Λ.Κ., λόγω της δήλωσής τους ό,τι, από 1-1-2013 εργάζονται, θα τους προτρέπαμε να καταθέσουν (δια ζώσης ή με συστημένη“επί αποδειξει παραλαβής” την παρακάτω αίτηση θεραπείας (κατεβάστε την και συμπληρώστε την αναλόγως), με την οποία ζητείται η παύση των εν λόγω περικοπών, τουλάχιστον μέχρι 31-12-2013 (εν αναμονή, της θέσεως που θα λάβει ο αρμόδιος Υπουργός, στην ερώτηση που κατατέθηκε την 17/1/2013, στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και της κατάθεσης της οικειας τροπολογίας που έχουμε συντάξει).


 

 

Αίτηση Θεραπείας προς Γ.Λ.Κ. by Antoniadis John

 

=======================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου