ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aγαπητά μας Μέλη και Συνάδελφοι Σασίτες,θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε πως,για το τρέχον έτος,υφίσταται η αναγκαιότητα καταβολής από μέρους σας της συνδρομής, του ελαχίστου ποσού των 10 ευρώ, καθόσον το 2013, ειναι έτος διεξαγωγής αρχαιρεσιών του Συνδέσμου μας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό, δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα “ταμειακώς εντάξει” μέλη μας.…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More