Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε στο ΦΕΚ Α’ 256 από 31-12-2012 και συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 της εν λόγω π.ν.π. προβλέπεται « Άρθρο 17 Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης συνταξιούχων Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχολούνται ή έχουν διοριστεί σε θέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), και έως την ισχύ του παρόντος νόμου δεν καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ίσχυαν έως την αντικατάστασή του με το παρόν άρθρο, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1.1.2014. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με το παρόν, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31.12.2013 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2014 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.»
ΣΗΜ. : Βέβαια δεν επιλυθηκε ακόμα κανένα θέμα/προβλημα, με αυτην την παράταση που δόθηκε, καθοσον η πραξη νομοθετικού περιεχομένου θα πρεπει να κυρωθεί ως νομος μεσα σε 4 εβδομάδες απο την υπογραφή της, αλλα και παλι με ημιμετρα δεν επιλύεται τιποτα. Απαιτειται νομοθετικη ρυθμιση καταργησης του συγκεκριμενου αντισυνταγματικού  αρθρου .Επίσης ελπίζουμε πως δεν θα τεθεί θέμα ημερομηνίας ισχύος του νόμου, για όσους συναδέλφους, δήλωσαν συμφωνα με το νόμο, την εργασία τους εντός του 2012….

ΣΗΜ2.:Σε όσους συναδέλφους ηδη είχε προβεί το Γ.Λ.Κ., σε περικοπη ή μείωση των συνταξίμων αποδοχών τους, να μεριμνήσουν για την επαναχορήγησή τους, αφου έλθουν σε επικοινωνια με το Γ.Λ.Κ.

 

Διαβάστε όλη την πράξη εδω.


===============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου