Κατ’ αρχάς θα πρέπει να υπάρξει πράξη διακοπής/αναστολής της συντάξεως (από 1-1-2013) για να προσβληθεί (εκ των προτέρων δεν μπορεί να προσβληθεί, γιατί η οικεία πράξη ειδοποίησης είναι πληροφοριακού χαρακτήρα).Η συγκεκριμένη πράξη αναστολής από το Γ.Λ.Κ., προσβάλλεται στο Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ένσταση και αίτηση αναστολής εκτελέσεώς της.Οι αρνητικές αποφάσεις της Διοίκησης, δεν υπόκεινται σε αναστολή εκτελέσεως, παρά οι θετικές και εν προκειμένω, θα προσβληθεί με αναστολή, η διακοπή της συντάξεως , ως θετική προσβλητή πράξη. Στους λόγους προσβολής μπορούμε να επικαλεστούμε την αντισυνταγματικότητα, την παραβίαση του νόμου που απαγορεύει την αναδρομικότητα, την αρχή της αναλογικότητας, την έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, την παραβίαση των προβλεπομένων στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη σχετική διαπίστωση/απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ. κ.λ.π. Ήδη πάντως και με αποφάσεις των Δικαστηρίων παρόμοια μέτρα, κηρύχθηκαν αντισυνταγματικά (απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών για την Αντισυνταγματικότητα των νόμων για τα εργασιακά ως αντίθετους με το ευρωπαϊκό δίκαιο και κατ επέκταση οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά γενικευμένο ποσοστό 7%, καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κατά επίσης γενικό ποσοστό 30%, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους).


===================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου