Εργασιακό για τους κάτω των 53 : Η επόμενη ημέρα στην (απευκταία) αρνητική έκβαση στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να υπάρξει πράξη διακοπής/αναστολής της συντάξεως (από 1-1-2013) για να προσβληθεί (εκ των προτέρων δεν μπορεί να προσβληθεί, γιατί η οικεία πράξη ειδοποίησης είναι πληροφοριακού χαρακτήρα).Η συγκεκριμένη πράξη αναστολής από το Γ.Λ.Κ., προσβάλλεται στο Α’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ένσταση και αίτηση αναστολής εκτελέσεώς της.Οι αρνητικές αποφάσεις της Διοίκησης, δεν…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More