epistl

epistlΑξιότιμε κ. Πρόεδρε

Είμαι αξιωματικός ιατρός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού με εξειδίκευση στην εσωτερική παθολογία και υπο-εξειδίκευση (μετεκπαίδευση) στην ηπατολογία-λοιμωξιολογία.

 Πριν μερικές ημέρες έπεσε στην αντίληψή μου επίσημο έγγραφο που απεστάλη από την ελληνική κυβέρνηση προς εσάς ,ως απάντηση σε επίσημο ερώτημα που έχετε θέσει και που αφορά το θέμα των καταδυναστευτικών ετών υπηρεσίας για τους αξιωματικούς των Ε.Δ.(ενόπλων δυνάμεων) στην Ελλάδα.

 Δυστυχώς βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσω ότι ,όχι μόνο η απάντηση που σας δόθηκε, δεν είναι ακριβής,αλλά διαβασμένη από έναν καλόπιστο αξιωματούχο της ευρωπαϊκής ενώσεως, όπως εσείς, αποκρύπτει την αλήθεια.

Όπως λένε οι σοφοί «η μισή αλήθεια είναι χειρότερη και από το ψέμα» και ως εκ τούτου ως αξιωματικός του ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από σεβασμό στον όρκο που έχω δώσει αλλά και στο κοινό μας ευρωπαϊκό πολιτισμό ,υποχρεούμαι να σας ενημερώσω για τα πραγματικά περιστατικά και για αυτό τον λόγο και δεν θα σας αναφέρω τις προσωπικές μου απόψεις αλλά θα σας παραθέσω γεγονότα.

 Όπως σας είναι γνωστό η Ελληνική κυβέρνηση με την εφαρμογή του ΝΔ(νομοθετικού διατάγματος) 1400/1973 , για πολλά χρόνια (11 χρόνια), ελεγχόταν από την επιτροπή σας με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την παραβίαση του άρθρου 1 παρ. 2 του ευρωπαϊκού κοινωνικού χάρτη τον οποίο έχει συνυπογράψει (1426/1984). (σχετικο 1).

 Η ελληνική κυβέρνηση αφού εξάντλησε και υπερέβη όλες τις χρονικές προθεσμίες που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, αναγνωρίζοντας την υπέρμετρη λεόντεια δυνάστευση του στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση με την υποχρέωση παραμονής στις ελληνικές ΕΔ βάσει του υπάρχοντος ΝΔ 1400/1973, υποχρεώθηκε να συμμετάσχει στο σχετικό (2)…., όπου προκειμένου να τερματίσει το καθεστώς των ανωτέρω παραβιάσεων δεσμεύτηκε με σχετικό(2), δηλαδή στη παρ.124 ,ότι οι επαγγελματίες αξιωματικοί θα μπορούν να αποδεσμεύονται από την υπηρεσία τους χωρίς καμιά περαιτέρω υποχρέωση (χρονική ή οικονομική) στα 15 έτη.

 

Η ελληνική κυβέρνηση αντί να τηρήσει την ανωτέρω δέσμευση, προκειμένου να δείξει ότι προσαρμόστηκε στις δεσμεύσεις της, προέβη σε τροποποίηση του άρθρου 64 του ΝΔ 1400/1973 με το άρθρο 1 του Ν.3257/2004 που αφορά τις χρονικές υποχρεώσεις των Αξιωματικών των Ελληνικών ΕΔ, και σας το απέστειλε μεταφρασμένο στα Αγγλικά ως απάντηση στο πρόσφατο ερώτημα το οποίο θέσατε (σχετικό 1).

 

Για να είστε σε θέση να καταλάβετε το μηχανισμό βάσει του οποίου αποκρύπτεται η αλήθεια, θα πρέπει να σας αναλύσουμε το τι ίσχυε με τον αρχικό νόμο 1400/1973 και πως η ελληνική κυβέρνηση τον τροποποίησε έτσι ώστε παρά το ότι φαίνεται τροποποιημένος με το νόμο 3257/2004 να δημιουργεί ακριβώς τις ίδιες επαχθείς υποχρεώσεις (αν όχι μεγαλύτερες) για τις οποίες εσείς την εγκαλείτε.

 

Πριν συνεχίσουμε θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι Έλληνες αξιωματικοί βρίσκονται σε δυο καταστάσεις, στους εν ενεργεία και τους εν εφεδρεία και ότι όλες οι υποχρεώσεις-δικαιώματα των αξιωματικών πηγάζουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Ο εν ενεργεία αξιωματικός εκτελεί πάντα την υποχρέωσή του διότι ανά πάσα στιγμή βρίσκεται στη διάθεση της υπηρεσίας και οτιδήποτε εκτελεί (εκπαίδευση, αποστολή κ.λπ.), είναι κατά διαταγή της υπηρεσίας. Παρακαλώ κρατήστε κατα μέρος τη γνώση αυτή, διότι πάνω στη παραβίαση αυτού του θέσφατου, δομήθηκε το τέχνασμα της υποτιθέμενης προσαρμογής του άρθρου 64 του ΝΔ 1400/73 με το άρθρο 1 του Ν.3257/2004 στις απαιτήσεις του Ευρωπαικού κοινωνικού χάρτη.

 

ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΝΔ 1400/1973)

 

1. Η υποχρέωση οριζόταν ως το τριπλάσιο της φοίτησης στην οικεία στρατιωτική σχολή. Πχ για τους Αξκούς ιατρούς που η ιατρική σχολή είναι 6 χρόνια, τους δημιουργούσε υποχρέωση 6×3 = 18 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας μετά την αποφοίτηση.

2. Η υπηρεσία υποχρέωνε τους Αξκους να φοιτήσουν σε σχολεία σχετικά το αντικείμενό τους, πχ για τους ιατρούς το σχολείο αυτό είναι το σχολείο εξειδίκευσης και μετά από αυτό ονομάζεσαι Παθολόγος, Χειρουργός κοκ.

Για τους Αξκους ιατρούς και μόνο για αυτούς και παρά το γεγονός ότι το σχολείο είναι υποχρεωτικό ,υπήρχε επιβάρυνση με μια επιπλέον υποχρέωση παραμονής για 5 έτη, δηλαδή (6×3) + 5 = 23 έως τώρα.

3. Η υπηρεσία έχει θεσπίσει την συμμετοχή Αξκων σε μετεκπαιδεύσεις που δεν είναι υποχρεωτικές, και που αν διαρκούν περισσότερο από 6 μήνες, δημιουργούν υποχρέωση τριπλάσια ή τετραπλάσια της μετεκπαίδευσης, δηλαδή για τους αξκούς ιατρούς για μετεκπαίδευση 2 ετών ήταν 2×3 = 6 έτη, δηλαδή συνολικά (6×3) + 5 + (2×3) = 29 έτη έως τώρα.

Εάν σε αυτά τα 29 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας μετά την αποφοίτηση προσθέταμε και τα έτη φοιτήσεως, που είναι για τους ιατρούς 6 έτη και στα οποία ο φοιτητής παρέχει και υπηρεσίες στο δημόσιο ως οπλίτης με το πρόσχημα της στρατιωτικής ,επι εξαετίαν εκπαίδευσης, , τότε έχουμε συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις ΕΔ για 35 έτη, δηλαδή αποδέσμευση στην ηλικία των 53 ετών, δηλαδή ο Αξκος είχε εξαντλήσει όλο το χρονικό περιθώριο στο οποίο θα μπορούσε να κερδίζει ελεύθερα τη ζωή του προσφέροντας υποχρεωτικά υπηρεσία στο στράτευμα έχοντας χάσει την ευκαιρία ελευθερίας.

 

 

ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ Ν. 3257/2004 ΣΤΟ Ν.Δ.1400 /1973

 

1. Η υποχρέωση ορίζεται ως το διπλάσιο της φοίτησης στην οικεία στρατιωτική σχολή. Για τους Αξκούς ιατρούς για τους οποίους, η ιατρική σχολή είναι 6 χρόνια, δημιουργεί υποχρέωση 6×2 = 12 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας μετά την αποφοίτηση.

2. Η υπηρεσία υποχρεώνει τους Αξκους να φοιτήσουν σε σχολεία σχετικά με το αντικείμενό τους, π.χ. για τους ιατρούς το σχολείο αυτό είναι το σχολείο εξειδίκευσης και μετά από αυτό ονομάζεσαι Παθολόγος, Χειρουργός κοκ.

Για τους Αξκους ιατρούς και μόνο για αυτούς και παρά το γεγονός ότι το σχολείο είναι υποχρεωτικό, τους επιβαρύνουν με μια επιπλέον υποχρέωση παραμονής για 5 έτη, δηλαδή (6×2) + 5 = 17 έως τώρα.

3. Η υπηρεσία έχει θεσπίσει την συμμετοχή Αξκων σε μετεκπαιδεύσεις που δεν είναι υποχρεωτικές, που αν διαρκούν περισσότερο από 6 μήνες, δημιουργούν υποχρέωση διπλάσια της μετεκπαίδευσης, δηλαδή για τους αξκούς ιατρούς για μετεκπαίδευση 2 to 3 ετών έχουμε (2 to 3 )x2 = 4 to 6 έτη, δηλαδή συνολικά (6×2) + 5 + (4 to 6) = 21 to 23 to έτη έως τώρα.

4. Όμως η τροποποίηση συμπληρώνεται με μία προσθήκη στο Ν.3257/2004 (άρθρο 1, παρ.15) η οποία δεν υπήρχε στον αρχικό νόμο 1400/1973, και που στην απάντηση που σας απεστάλλει από την ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στο τέλος του b σκέλους της απάντησης στο ερώτημά σας, αμέσως κάτω από την παράγραφο (e) και ξεκινάει ως «It is noted that training missions…» και τελειώνει με «…fulfillment of the obligation undertaken».

Η συνέπεια της προσθήκης αυτής είναι να μην υπολογίζεται για πρώτη φορά από την ίδρυση του επίσημου ελληνικού στρατού, ο χρόνος της οιασδήποτε εκπαίδευσης στην οποία ο αξκος είναι εν ενεργεία και τελεί υπο τα διαταγάς της υπηρεσίας. εφαρμόζεται από το 2004 και ισχύει μόνον πάνω εις τους αξκους ιατρούς. Η λογιστική συνέπεια είναι η εξής:

α. Χρόνος εξειδίκευσης: 5 έως 7 έτη αναλόγως εξειδίκευσης.

β. Χρόνος μετεκπαίδευσης: 2 έως 3 έτη αναλόγως μετεκαπίδευσης.

Οι χρόνοι αυτοί (α) και (β) προστίθενται στην αρχική υποχρέωση παραμονής της ανωτέρου παραγράφου (3), δηλαδή (21 to 23) + (5 to 7) + (2 to 3) = 28 to 33 έτη. Δηλαδή ο τροποποιημένος νόμος Ν.3257/2004 ενώ φαινομενικά σας τον παρουσιάζουν ως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής, στην πραγματικότητα με την προσθήκη αυτή είναι επαχθέστερος.

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΔ 1400 / 1973

Ν. 3257/2004

Στρατιωτικη Σχολη

6 x3

18

     6 x2  

12

Εξειδικευση

     5

     5

   5 + (5 to 7)

10 to 12

Μετεκπαίδευση

(2 to 3) x3

     6 to 9

   (2 to 3) x2

+(2 to 3)

6 to 9

 

 

SUM

 

SUM

29 to 32

 

28 to 33

 

 

 

 

SUMMARY

 

Θα ήταν πολύ μεγάλη παράλειψη να μην κάνουμε κάποια σχόλια τα οποία θα σας διαφωτίσουν ακόμη περισσότερο για το καθεστώς το οποίο υπάρχει, αναφορικά με τις συνέπειες τις οποίες υφίσταται κάποιος εάν θελήσει να αποχωρήσει πριν την συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας χωρίς να υπολογίζουμε και τα 6 έτη φοιτήσεως στην στρατιωτική σχολή που μας κάνουν 39 έτη.

 

1. Εάν κάποιος αποχωρούσε από την υπηρεσία, νωρίτερα, υποχρεωνόταν να καταβάλει το μισθό του επί τα έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας που του έχουν καταλογισθεί, θυμίζοντας την εποχή της δουλείας, όπου ο δούλος απελευθερωνόταν καταβάλλοντας αντίτιμο για τις υπηρεσίες που στέρησε από τον αφέντη του.

 

2. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι όλο αυτό το νομοθέτημα (ΝΔ 1400/1973) ήταν προϊόν της ψυχροπολεμικής περιόδου, αλλά και της στρατιωτικής δικτατορίας, που όμως βόλευε το κράτος, διότι έτσι είχε την δυνατότητα να δέχεται υπηρεσίες από γιατρούς με αντίτιμο μισθό, αντίστοιχο οποιουδήποτε άλλου αξκου, δηλαδή, είχε επιστήμονες τους οποίους τους πλήρωνε ενίοτε με μισθό ανειδίκευτου εργάτη……Έτσι η ανθρωπιστική Δημοκρατία αποφάσισε να το διατηρήσει.

 

3. Το 2004, οι πιέσεις της ευρωπαικής ενώσεως ήταν τέτοιες που υποχρέωσαν την ελληνική κυβέρνηση να ασχοληθεί…Ομως η ελληνική κυβέρνηση έπραξε τα κάτωθι:

 

Α. Απέτρεψε την εφαρμογή πιθανών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής ενώσεως λόγω μη συμμόρφωσης σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Β. Άλλαξε το γράμμα του νόμου χωρίς να μεταβληθεί η ουσία και το πνεύμα του νόμου.

 

Δηλαδή, έπρεπε να φαίνεται ότι η υποχρέωση από το τριπλάσιο του χρόνου φοίτησης πέφτει στο διπλάσιο για να αλλάζει το γράμμα του νόμου, κάτι που ίσως θα γινόταν αισθητό ως αλλαγή από την όποια ευρωπαϊκή αρχή και θα φαινόταν ως προσαρμογή στις απαιτήσεις της… αλλα ανεπαίσθητα, ο χρόνος που μειώνεται έπρεπε να προστίθεται με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να επανέρχεται η υποχρέωση στα ίδια χρόνια που ίσχυαν έως τότε ,σε αντίθεση με την ουσία και το πνεύμα της ευρωπαϊκής σύστασης προς συμμόρφωση.

 

4. Φυσικά στο όλο νομοθετικό πλαίσιο, ουδεμία μνεία γίνεται για το θέμα των 15 ετών για το οποίο δεσμεύτηκαν στο meeting…το οποίο αποτελεί common value για όλους τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς στρατούς ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι όλοι οι υπόλοιποι αξιωματικοί των Ελληνικών ΕΔ έχουν ως υποχρεωτικό χρόνο υπηρεσίας από 8 έως 14 έτη και με αυτό τον τρόπο είναι φανερή η διάκριση εις βάρος των στρατιωτικών ιατρών.

 

5. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η ελληνική κυβέρνηση απαιτεί από τους αξιωματικούς ιατρούς να υπογράψουν τις προαναφερόμενες χρονικές επιβαρύνσεις για τις οποίες δεν τους έχουν ενημερώσει εγγράφως κατά την φοίτηση και αποφοίτηση από την στρατιωτική σχολή για να φαίνεται ότι δεν υπάρχει καταναγκασμός , ενώ τυχόν άρνηση της υπογραφής οδηγεί σε αποστρατεία και σε καταστροφή της επιστημονικής και στρατιωτικής τους καρριέρας.

 

6. Χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη νομική γεύση μας γεννά ερωτηματικά κατά πόσο κάτι το οποίο σε υποχρεώνουν να κάνεις (όπως το σχολείο υποχρεωτικής εξειδίκευσης) ,δημιουργεί νέα υποχρέωση πέραν της υποχρέωσης να το ολοκληρώσεις.

7. Ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν εμπλακεί σε μακροχρόνιες εξοντωτικές ψυχικά και οικονομικά διαδικασίες διότι παραλανήθησαν από τις φαινομενικές μειώσεις χωρίς να αντιληφθούν την προσθήκη που είχε γίνει στη παρ. 15, άρθρο 1, Ν.3257/2004, με αποτέλεσμα να υποβάλλουν παραίτηση και να οδηγηθούν σε οικονομική καταστροφή. Αντιθέτως πολλοί συνάδελφοι προκειμένου να μην καταστραφούν οικονομικά από μια πράξη παραιτήσεως, παραμένουν στην υπηρεσία ,υφιστάμενοι τον εργασιακό καταναγκασμό σε καθεστώς ειλωτείας.

 

Καταφεύγουμε σε εσάς έχοντας εξαντλήσει την ιεραρχία μας και διαπιστώνοντας ότι ουδείς είναι πρόθυμος να αλλάξει ένα νόμο τον οποίο άλλωστε,ο ίδιος επεδίωξε να φτιάξει και γιατί διαπιστώσαμε ότι σας απέστειλαν ως απάντηση το γράμμα του νόμου ,επιδιώκοντας έμμεσα την συναίνεσή σας στο πνεύμα του νόμου το οποίο όμως αντιτίθεται στο πνεύμα της αποστολής σας.

Εμείς κινητοποιηθήκαμε, όταν συνάδελφός μας κινδύνευσε να χάσει την οικία του εξαιτίας των αδικαιολόγητων χρονικών καταλογισμών και ως εν ενεργεία αξ/κοι, προθυμοποιηθήκαμε, να τον βοηθήσουμε τόσο οικονομικά όσο και νομικά προκειμένου ,να αποτρέψουμε την διαιώνιση αυτής της αδικίας.

 

Σας επισυνάπτουμε από τα πρακτικά της βουλής των Ελλήνων τον διάλογο μεταξύ του τότε Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Λαμπρόπουλου και του ήδη υπόδικου για οικονομικά εγκλήματα Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Τσοχατζόπουλου, όπου ο κ. Λαμπρόπουλος δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύει να αφήσει τους στρατιωτικούς ιατρούς να κερδίσουν ελεύθερα με την αποστρατεία τους τα προς το ζην. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος που αντελήφθη την επιχειρούμενη διαδικασία παραπλάνησης εκ μέρους του κ.Λαμπρόπουλου ,με την σύμφωνη γνώμη της στρατιωτικής ηγεσίας ,είναι ο βουλευτής κ.Καχριμάκης……ο οποίος και αντελήφθη πλήρως την σκοπιμότητα της προσθήκης στην παράγραφο 15,έτσι ώστε ,ότι αφαιρείται από έτη,να επαναπροστίθεται χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τις ευρωπαικές αρχές ,που θα ελέγχαν,πιθανόν την εφαρμογή των ελληνικών δεσμεύσεων.

Εάν μελετήσετε προσεκτικά τα επίσημα πρακτικά τα οποία και σας αποστέλλουμε ,η αλήθεια θα είναι ξεκάθαρη.

Αυτό το οποίο έγινε ,κάποιος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει ακόμη και εξαπάτηση,εμείς επειδή δεν είμαστε νομικοί ….δυσκολευόμαστε να το χαρακτηρίσουμε.

Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μάρτυρες εναντίον όποιου εσείς διαπιστώσετε ότι χρησιμοποίησε την θέση του προκειμένου να στερήσει το δικαίωμα της ελευθερίας από όποιον ,αλλά και χρησιμοποίησε δόλιες μεθόδους για αυτό,διασύροντας έτσι τον θεσμό του κοινοβουλίου,την Ευρωπαική επιτροπή,και αυτήν την έννοια της Δημοκρατίας.

Διότι καμμία δημοκρατική διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται εις βάρος της ελευθερίας ,αλλα και εις βάρος των πολιτών ,από τους οποίους αντλεί την νομιμοποίησή της.

 

Τέλος σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και για να αντικρούσουμε οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και να διαλύσουμε οποιοδήποτε παραπλανητικό σύννεφο ομίχλης σκιάσει την κρίση σας τονίζουμε εκ νέου ,ότι είμαστε στην διαθεσή σας , και θα καταθέσουμε ,εάν χρειαστεί και ενόρκως σε οποιαδήποτε ευρωπαικό όργανο εσείς αποφασίσετε.

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν εσείς το κρίνετε να μας καθοδηγήσετε σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ένωσης που θα διασφαλίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα απαλείψει το άγος της όποιας επιχειρούμενης καταχρηστικής πράξης εις βάρος σας ,και εις βάρος των ανθρωπιστικών αρχών που εσείς πρεσβεύετε.

 

Μετά τιμής

 

Πχης (ΥΙ) Ζ. Μπέχλης ΠΝ.

Αν. Διευθυντής

Α΄Παθολογικής κλινικής ΝΝΑ

Δεινοκράτους 70

11521, Αθήνα

Τηλ. +30 6951000774

email: zoisbechlis@hotmail.com“>zoisbechlis@hotmail.com

 

Πχης (ΥΙ) Γ. Κούβελας ΠΝ.

Τμηματάρχης Λοιμωξιολογικού Τμήματος

Α΄Παθολογικής κλινικής ΝΝΑ

Δεινοκράτους 70

11521, Αθήνα

Τηλ. +30 6951692245

e-mail: gkmed@yahoo.gr

 

====================================================

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

To: Mr. Regis Brillat

       Head of the department:

       European Social Charter

       European Code of Social Security

       Executive Secretary:

       European Committee of Social Rights

 

 

Thursday, 1 November 2012

 

 

Dear Mr Brillat,

 

We are Medical Officers of the Greek Military Medical Corps (Hellenic Navy), specialised in internal medicine, and post-trained in Hepatology and Infectiology respectively.

 

A few days ago, it has come to our attention and we took notice of an official document sent by the Greek government to you (Hellenic Ministry of Labour and Social Security)1, in reply to an official query you have posed on 14th June 2012 regarding questions addressed to Greece concerning the length of compulsory service (forced-oppressive labour of 25 years) for career officers of the Armed Forces (AF) in Greece who have received periods of training, in order to be taken into account by your working groups of the European Committee of Social Rights in Conclusions 2012. It is in our understanding that you are interested about follow up information concerning possibly non compliance by the Greek Government after numerous recommendations of the European Committee of Social Rights about violation of Article 1, par.2 of the European Social Charter.

 

Unfortunately, we regret to inform you that, not only the reply given to you is inaccurate, but when read in good faith by a European Union official like you, it conceals the truth.

 

As wise people say, “half-truth is twice as bad as a lie”. Therefore, as Armed Forces officers, with respect to the oath we have taken, as well as to our common European culture, we feel obliged to inform you about the real facts. For this reason, we will not mention personal opinions, but we will present the facts and representative attachments.

 

As you may know, the Greek government, enforcing the Greek Legislative Decree 1400/1973, has been supervised for many years (11 years), by your commission, with consecutive interventions regarding the violation of article 1 par. 2 of the European Social Charter that it has countersigned.

 

After the Greek government had exhausted and exceeded the deadlines set by the European Commission, acknowledging the excessive oppression of the military staff with regard to the obligation to serve in the Greek AF based on the existent Greek Legislative Decree 1400/1973, it was obliged to participate in the Governmental Committee of the European Social Charter (101st meeting, 9-13 September 2002, Strasbourg)2, where, in order to terminate the regime of the aforementioned violations, it was bound by par. 124, to discharge professional officers who have received periods of training with no further financial obligation after 15 years of service.

 

Instead of fulfilling the aforementioned obligation, the Greek Government, in order to show that it has fulfilled its obligations, proceeded to the amendment of article 64 of the Greek Legislative Decree 1400/1973 with article 1 of the Greek Law 3257/2004, which concerns the compulsory obligations (time commitment) of the career officers of the Greek AF, and sent it to you translated in English, as a reply to the recent query that you have posed1.

 

To help you understand the mechanism based on which the truth is concealed, we have to analyse the situation under the original Greek Law 1400/1973 and how the Greek government has amended it so that, although it seems amended with the Greek Law 3257/2004, it will create exactly the same heavy obligations (if not heavier ones) of which you accuse it and thus leading in inadequate compliance to the recommendation of the Committee of Ministers to member states3.

 

Before we go on, we have to remind you that the Greek officers are classified in two statuses, the active officers and the reserve officers and that all the obligations and rights of the officers depend on their status.

The active officer always fulfills his/her obligation, because, at any time, he/she is at the disposal of the service, and whatever he/she does (training, mission etc.) is under the order of the service. Please, bear this in mind, because it was on the violation of this basic principle that gave birth to the ploy of the alleged adaptation of article 64 of the Greek Legislative Decree 1400/73, with article 1 of the Greek Law 3257/2004, in order “phenotypicaly” to achieve the requirements of the European Social Charter Article 1, par.2, but not in essence.

 

 

 

THE SITUATION BEFORE THE AMENDMENT (GREEK LEGISLATIVE DECREE 1400/1973)

 

1. The obligation was defined as three times the training in the relevant military school. For example, for the Medical Officers, for whom the medical school lasts 6 years, the obligation was 6×3 = 18 years of obligatory service after graduation.

2. The service obliged the Officers to study in schools relevant to their training. For example, for the medical doctors, this school is the obligatory specialisation school, after which you become and are entitled as a specialist (an Internist, a Surgeon etc.).

For the Medical Officers, and only for them, and despite the fact that the specialisation school is obligatory, there was an additional obligation of 5-year service, namely (6×3) + 5 = 23 years by now.

3. The service also established the participation of the Officers to post-training programs that are not obligatory and, if it lasts more than 6 months, it creates an obligation three or four times that of the post-training, namely, for the Medical Doctors with post-training of 2 years, it was 2×3 = 6 years, namely (6×3) + 5 + (2×3) = 29 years in total, by now.

If we add to these 29 years of obligatory service after graduation the training years in medical school, which are 6 years for medical doctors, and during which, the student offers services to the public sector as an hoplite with the excuse of the 6-year military training, then, the total time of obligatory service in the AF is 35 years, namely the Officer is released at 53 years old, which means that the Officer had exhausted all the time during which he/she could freely alternatively make a living, obligatorily providing service to the army, having lost the chance for freedom of choice.

 

 

THE SITUATION AFTER THE AMENDMENT OF THE GREEK LEGISLATIVE DECREE 1400/1973 WITH THE GREEK LAW 3257/2004

 

1. The obligation is twice the training in the relevant military school. For Medical Officers, for whom the training at medical school lasts 6 years, the obligation is 6×2 = 12 years of obligatory service after graduation.

2. The service obliges the Officers to attend schools relevant to their training. For example, for the doctors, this obligatory school is the specialisation school, after which you become and are entitled as a specialist (an Internist, a Surgeon etc.).

For the Medical Officers, and only for them, and despite the fact that the school is obligatory, there was an additional obligation of 5-year service, namely (6×2) + 5 = 17 years by now.

3. The service also established the participation of the Officers to post-training programs that are not obligatory and, if it lasts more than 6 months, creates an obligation twice that of the post-training, namely, for the Medical Doctors with post training of 2 to 3 years, it is (2 to 3)x2 = 4 to 6 years, namely (6×2) + 5 + (4 to 6) = 21 to 23 years by now.

4. However, the amendment is completed with an addition to the Greek Law 3257/2004 (article 1, par. 15) that was not included in the original Greek Law 1400/1973 and, in the reply sent to you by the Greek government, is mentioned in the end of part b of the reply to your query, right below paragraph (e), and starts with “It is noted that training missions…” and ends with “…fulfilment of the obligation undertaken”.

The effect of this addition is that the duration of any training after graduation during which the Officer is active and acts under the order of the service is not counted in, for the first time since the establishment of the official Greek Army! It has been effective since 2004 and it applies only to the Medical Officers. The accounting effect is the following:

a. *Obligatory Specialisation duration: 5 to 7 years, depending on the specialisation.

b. *Post-training duration: 2 to 3 years, depending on the post-training.

Duration (a) and duration (b) are added to the initial obligation of the above paragraph (3), namely (21 to 23) + (5 to 7) + (2 to 3) = 28 to 33 years. Namely, while the amended Greek Law 3257/2004 is by appearance presented to you to be fulfilling the requirements of the European Commission, in fact, with this addition, it is even worse (Table 1).

 

TABLE 1.

 

OBLIGATION ESTABLISHED

TRAINING

GREEK LEGISLATIVE DECREE 1400/1973

GREEK LAW 3257/2004

Military School

6 x3

18

     6 x2

12

Specialisation

     5

     5

   5+(5 to 7)*

10 to 12

Post-Training

(2 to 3) x3

     6 to 9

   (2 to 3) x2

+(2 to 3)*

6 to 9

 

 

SUM

 

SUM

29 to 32

 

28 to 33

 

* Additional obligation due to the above mentioned (underlined) amendment.

 

 

SUMMARY

 

It would be a serious omission not to make any comments that will clarify even more about the current regime, regarding the effects that somebody has if he/she wishes to retire before he/she completes 33 years of service, considering that if we add to the above obligation 6 years of training in the military medical school, this results namely 39 years in total of service in the military forces.

 

1. If somebody retired from service earlier than the conclusion of the established obligation, he was obliged to pay his/her salary multiplied by the years of obligatory service that have been defined him/her, reminding us of the time of slavery, when the slave was released paying a consideration for the services he/she deprived his/her master of.

 

2. It must be taken into account that this whole law (Greek Legislative Decree 1400/1973) was a product of the Cold War period, as well as the military dictatorship. However, it was convenient for the state, because this way it could receive services from medical doctors with the payment of a salary equivalent to the salary of any other officer, meaning it had scientists paid the same as with an unspecialised worker salary …Thus, the “humane” Democracy decided to maintain it.

 

3. Until 2004, the persistence of the European Council under the imperative recommendations of the European Committee of Social Rights to member states to respect and adjust to the European Social Charter was such that obliged the Greek government to deal with the matter… However, the Greek government did the following:

 

Α. It inhibited the enforcement of any penalties of the European Union due to the non-compliance with the decisions by the European Commission of Human Rights.

Β. It changed the letter of the law, without changing the essence and the spirit of the law.

 

Namely, it had to seem that the obligation, from three times the training duration, was reduced to twice the training duration, so that the letter of the law could change, which would be perceived as an amendment by the European authorities and would seem as fulfilment of its requirements… However, subtly the time that was reduced had to be added in another way, so that the obligation could revert to the same years that were applicable by then, in contrast to the essence and spirit of the European recommendation for compliance.

Of course, the matter of the 15 years that they pledged in the meeting and that constitutes a common value for all the modern European armies is not even mentioned. Furthermore, it must be noted that the obligatory time of service of all the other Officers of the Greek AF is 8 to 14 years. Thus, the discrimination against the military medical doctors is obvious.

To state the above with facts we enclose translated in English the dialogue-argument between the Greek Deputy Minister of National Defence and other members of the parliament of other parties concerning the above amendment (Greek Parliament Proceedings, 14 July, 2004, Law 3257/2004)4. From the proceedings of the Greek Parliament, the Deputy Minister of National Defence of the time, Mr Lampropoulos, and the ex-Minister of National Defence, Mr Tsochatzopoulos, already in custody and accused of economic crimes, where Mr Lampropoulos clearly states that he has no intention of letting military doctors freely make a living with their discharge. It is revealing that the only one that realised the attempted misleading by Mr Lampropoulos with the consent of the army leadership, is the member of the parliament Mr Kachrimakis…who fully understood the subtly purpose of the addition in paragraph 15, which is the re-addition of the years, despite of the recommendations of the European authorities.

Please, if you study carefully the official proceedings that we send you the truth will be clear.

 

4. Without being legal experts, we cannot help but wonder how can the service for its own interest and needs oblige an officer to follow an obligatory training (such as the obligatory specialisation school) and at the same time create a new obligation by attending, beyond just the obligation to complete it.

5. Many colleagues have been already involved in long, mentally and financially demanding procedures, because they were misled by the apparent reductions without becoming aware of the addition performed in par. 15, article 1, Greek Law 3257/2004 and as a result, they submitted their resignation and were lead to financial disaster. On the contrary, in order to avoid financial disaster due to resignation, many colleagues remain in the service, experiencing the labour coercion in a regime of slavery.

 

CONCLUSION

 

Mr Brillat, we have resorted to you having exhausted our hierarchy and at the moment we found out that the reply to your query was typically a “letter” of the law, which can unrealisibly mislead to consent. We had the obligation and the will to inform you in details that the amendment doesn’t comply with the “spirit” of the law for Human Rights that you intend to serve as a mission and the power to enhance. We, as active officers, are in need of your help in order to prevent the perpetuation of this injustice in the Greek military medical corps, which is against the right of having the chance of freedom of choice.

 

Finally, we thank you in advance and are looking forward for your actions concerning this matter. In any case we are at your disposal for any further information maybe needed.

 

With honour


=======================================================

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


bex1

bex002

bex003


EUROPEAN SOCIAL CHARTER PF 1961

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου