Για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, λειτουργούν, στα πρότυπα των Πρωινών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Τμήματα και κατά τις απογευματινές ώρες, ως ακολούθως:

401 ΓΣΝΑ                      ΝΝΑ                       251 ΓΝΑ
Παθολογικό Τμήμα                   Παιδιατρικό Τμήμα               Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

Χειρουργικό Τμήμα                    Ενδοκρινολογικό Τμήμα        Αλλεργιολογικό Τμήμα
Ορθοπεδικό Τμήμα                    Οφθα,λομολογικό Τμήμα       Δερματολογικό Τμήμα
Καρδιολογικό Τμήμα                  Δερματολογικό Τμήμα           Γυναικολογικό Τμήμα

                                               Γυναικολογικό Τμήμα            Ενδοκρινολογικό Τμήμα 
                                               Οδοντιατρικό Τμήμα             Ουρολογκό Τμήμα   

                                                                                                               Πνευμονολογικό Τμήμα
                                                                                          Γναθοπροσωπικό Τμήμα
                                                                                           Οδοντιατρικό Τμήμα
                                                                                           Στοματολογικό Τμήμα

Οι επισκέψεις στα ανωτέρω Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία, θα προγραμματίζονται με προσυνεννόηση («ραντεβού»), μέσω της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων εκάστου Νοσοκομείου.


========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου