Με τη βοήθεια του μέλους του Συνδέσμου μας και έγκριτου νομικού κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΝΤΟΥ, “ξετυλίξαμε” το…νομοθετικό  κουβάρι, αναφορικά με την εξαίρεση στη διαδικασία αναστολής ή περικοπής των συνταξίμων αποδοχών των εργαζομένων συνταξιούχων του Δημοσίου, που εργάζονται μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα,  ως ακολούθως:

1. Στο δευτερο εδάφιο της παραγραφου 1 του άρθρου 10 , του ν. 3865/2010 αναφέρεται ότι…”Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, καθώς και των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 58 του π.δ. 169/2007, εξακολουθούν να ισχύουν….”
2. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 , αναφέρονται στην μείωση των συντάξεων κατα 70% , για όσους συνταξιούχους του Δημοσίου Τομέα αναλάβουν εργασία σε θέσεις της παραγ. 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 169 /2007 (Κωδικας Πολιτικων και Στρ. Συντάξεων) ήτοι θέσεις του Δημοσιου τομέα και υπηρεσίες που συνταξιοδοτούνται απο το Δημόσιο.
3. Από τις διατάξεις της ανωτέρω παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 εξαιρούνται και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (όσοι εξήλθαν της υπηρεσίας ως σωματικά ή διανοητικά ανίκανοι, με χρόνια τραυματα -νόσους κλπ), καθώς και τα πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στο δημόσιο τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (καταγραφοναι οι φορείς που υπάγονται στο δημόσιο τομέα ανεξάρτητα απο το καθεστώς που τους διέπει)  με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα»). 

 

=======================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου