Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 31-10-2012 , για την διόρθωση της ΑΜ1503351700010-11/10/2012 επιστολή με θέμα «Απασχόληση συνταξιούχων». Στην επιστολή γνωστοποιούσαμε ότι στην σχετική επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εσφαλμένως αναγραφόταν ότι η περικοπή της σύνταξης θα γίνεται στο ποσό που υπερβαίνει τα 30 ημερομισθία και όχι στο ποσό που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη .
Σχετικά με την ως άνω επιστολή μας ουδέποτε λάβαμε απάντηση, παρότι προσπαθήσαμε εις μάτην να επικοινωνήσουμε με το Νομικό Τμήμα του ΓΛΚ και τηλεφωνικώς. Επειδή σε μία περίοδο έλλειψης πόρων αλλά και οικονομικής ανασφάλειας κατά την οποία οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί τρομακτικές περικοπές στα εισοδήματά τους , αναγκαζόμενοι να συνεχίζουν να απασχολούνται (τροφοδοτώντας με ασφαλιστικές εισφορές τα Ταμεία) προκειμένου να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, με την αυθαίρετη ερμηνεία των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου, πλήττεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός χιλιάδων οικογενειών .

Για τους λόγους αυτούς το ΔΣ του ΙΣΑ στην χθεσινή του συνεδρίαση απεφάνθη να κατατεθεί αίτηση θεραπείας για την τροποποίηση της εγκυκλίου και στη συνέχεια να προσφύγουμε ενώπιον του ΣΤΕ με το ενδεδειγμένο ένδικο μέσο, εάν δεν τροποποιηθεί άμεσα η εσφαλμένη εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου