Διαβάστε εδώ την μελέτη του μέλους μας Ηλία Νατσιούλα, Υπολοχαγού του Οικονομικού Σώματος, αναφορικά με τις μειώσεις που θα υποστούν τα εφάπαξ τωμ Σταριωτικών, μετά την ψήφιση του νέου μεσοπρόθεσμου 2013-2016, όπου μεταξύ άλλων προβλέπονται μειώσεις συντελεστών, Βασικού Μισθού και επιδομάτων, που επηρεάζουν τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

==================================

Leave a Comment