..ο συνάδελφος ιατρός κ. Νικόλαος Βαρελάς συμβουλεύει για νομική ατομική αντίδραση, ως ακολούθως :

ΠΡΟΣ :ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ …..
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΙΣ.. – ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ….
Σας Γνωστοποιώ τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες: CELEX 687JO2666 απόφαση Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση C-322/01 Δικαστηρίου της Γερμανίας, απόφαση 2644/2010 Καταχ. Αποδοχής Δικαστηρίου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή είναι ιατρική πράξη και η αντιποίηση του Ιατρικού επαγγέλματος δεν επιτρέπεται βάσει Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων .Υπεύθυνος απέναντι στον ΝΟΜΟ είναι ο θεράποντας ιατρός , ο οποίος ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ είναι υπεύθυνος για την ορθή διάγνωση και   

θεραπεία , έχοντας ταυτόχρονα εξ’ αιτίας των ανωτέρω και την ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για ότι λάθος συμβεί τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία.
Γι’ αυτό λοιπόν εξ’ αιτίας των ανωτέρω
ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ ότι από την σήμερον όποιος φαρμακοποιός ή φαρμακοϋπάλληλος αλλάξει δραστική ουσία ή φαρμακευτικό σκεύασμα ή θεραπευτικό μου σχήμα κατά την συνταγογράφησή μου σε ασθενή χωρίς αυτό να το γνωστοποιήσει εγγράφως σε εμένα , τον ΙΣ.., τον ΦΣ.. καθώς και τον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ … , ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ που θα απορρέει από τη πράξη αυτή , η οποία θα έχει αποφέρει στον ασθενή οποιαδήποτε παρενέργεια ή σωματική βλάβη ή και απώλεια της ζωής του ή αποτυχία του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Η παρούσα επιστολή παρακαλώ να κοινοποιηθεί εντός 10ημέρου σε όλα τα φαρμακεία του νομού …. , καθώς επίσης παρακαλώ όπως γίνει γνωστή και σε ΦΣ… ΚΑΙ ΦΣ…. λόγω της συνταγογραφίας μου.
Τέλος σας γνωστοποιώ ότι την ίδια επιστολή καταθέτω για να λάβουν γνώση ο ΙΣ.. και η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ …..
.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και την γνωστοποίηση αυτών εγγράφως .
. ./…. /2012

===============================================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου