Διαβάστε τα σχετικά άρθρα μας, αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα έχουν τα νέα μέτρα στους Στρατιωτικούς, όπως συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του “ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016”, με συγκριτικούς πίνακες απο το μέλος μας κ. Ηλια Νατσιούλα, εδω ,

και τις σχετικές  γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των σχέδιων νόμων: «Συνταξιοδοτικά

θέματα του Δημοσίου» και «Τροποποιήσεις στις Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», απο το μέλος μας,

δικηγόρο,  κ. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, εδω.


=================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment