ΠΡΟΣ :Γ.Λ.Κ.

O ΙΣΑ έλαβε γνώση της Α.Μ1503351700010-11/10/2012 επιστολής σας με θέμα «Απασχόληση συνταξιούχων», η οποία απεστάλη σε μέλη μας και η οποία αφορά την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου από 1/1/2013, με την οποία παραδόξως ενημερώνει ότι η περικοπή της σύνταξης του θα γίνεται όχι στο ποσό που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους), αλλά στο ποσό των 30 ημερομισθίων!

Πλην όμως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 3865/2010 , το καθεστώς της απασχόλησης των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα, εξισώνεται με το αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και ισχύουν από τον Ιούλιο του 2010, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του σχετικού Νόμου 3863/2010.

 

Στη δε παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, προβλέπεται πως για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (53ο προφανώς για τους στρατιωτικούς) περικόπτεται ‘το ποσό της κύριας ή των κυρίων συντάξεων, που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους).

Ομοίως και στη σχετική (Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 20685 / 1190 από 9 / 11 / 2010 ερμηνευτική εγκύκλιο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπ αριθμ.157363//1-11-2010 έγγραφο της 46ης Διεύθυνσης ΓΛΚ) εγκύκλιο τονίζεται ρητά το ανωτέρω, ενώ στο παράδειγμα που αναφέρει η συγκεκριμένη εγκύκλιος , πέραν του ποσού άνω των 1.981,80 ευρώ που περικόπτεται, γίνεται ειδική μνεία και στο καθεστώς καταβολής προσαυξημένων εισφορών κατά 50%, όπου … «ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ., χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές….».

 

Σε μία περίοδο έλλειψης πόρων αλλά και οικονομικής ανασφάλειας κατά την οποία οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί τρομακτικές περικοπές στα εισοδήματά τους , αναγκαζόμενοι να συνεχίζουν να απασχολούνται (τροφοδοτώντας με ασφαλιστικές εισφορές τα Ταμεία) προκειμένου να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, με την αυθαίρετη ερμηνεία των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου, πλήττεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός χιλιάδων οικογενειών. Επίσης στην σχετική επιστολή σας δεν γίνεται πουθενά μνεία για τις σχετικές εξαιρέσεις που αφορούν «ευαίσθητες» κατηγορίες συνταξιούχων.


Για τους λόγους αυτούς ο ΙΣΑ σας καλεί όπως επανέλθετε με νέα ορθή επανάληψη της επιστολής σας σχετικά με την ορθή εφαρμογή του νόμου του 3865/2010, και να παρακρατείται από τους απασχολούμενους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους), και όχι το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                       ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου