ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα:   Καθεστώς  απασχόλησης στρατιωτικών και πολιτικών  Συνταξιούχων και περικοπή της σύνταξης τους  σύμφωνα με το νόμο 3865/2010.


  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 3865/2010 , το καθεστώς της απασχόλησης των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα, εξισώνεται με το αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και ισχύουν από τον Ιούλιο του 2010, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του σχετικού  Νόμου 3863/2010.

            Στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, προβλέπεται πως για τους εργαζόμενους συνταξιούχους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (53ο προφανώς για τους στρατιωτικούς) το ποσό της κύριας ή των κυρίων συντάξεων, που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους) περικόπτεται.

            Ομοίως και στη σχετική (Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 20685 / 1190 από 9 / 11 / 2010 ερμηνευτική        εγκύκλιος Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπ αριθμ.157363//1-11-2010 έγγραφο της 46ης Διεύθυνσης ΓΛΚ) εγκύκλιο τονίζεται ρητά το ανωτέρω, ενώ στο παράδειγμα που αναφέρεται η συγκεκριμένη εγκύκλιος , πέραν του ποσού άνω των 1.981,80 ευρώ που περικόπτεται, γίνεται ειδική μνεία και στο καθεστώς καταβολής προσαυξημένων εισφορών κατά 50%, όπου … «ιατρός του Ε.Σ.Υ. που ασφαλίστηκε μέχρι 31/12/1992 (παλαιός ασφαλισμένος) υπάγεται στην ασφάλιση του Δημοσίου και του Τ.Σ.Α.Υ. Μετά τη συνταξιοδότησή του από το Δημόσιο, συνεχίζει χωρίς διακοπή την ασφάλισή του στο Τ.Σ.Α.Υ., χωρίς να καταβάλει προσαυξημένες ασφαλιστικές εισφορές….».

Σε επικοινωνία που είχαν στρατιωτικοί και πολιτικοί  συνταξιούχοι του Δημοσίου  που συνεχίζουν και ασφαλίζονται σε ταμεία αυτοαπασχολουμένων(ΕΤΑΑ-ΟΑΕΕ), παραδόξως ΚΑΙ παρανόμως  το Γενικό Λογιστήριο τους ενημέρωσε ότι η περικοπή της σύνταξης του θα γίνεται όχι στο ποσό  που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους), αλλά στο ποσό των 30 ημερομισθίων!

          Σε μία περίοδο έλλειψης πόρων αλλά και οικονομικής ανασφάλειας κατά την οποία οι  συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί τρομακτικές περικοπές στα εισοδήματά τους , αναγκαζόμενοι να συνεχίζουν να απασχολούνται (τροφοδοτώντας με ασφαλιστικές εισφορές τα Ταμεία) προκειμένου να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες, με την αυθαίρετη ερμηνεία των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου, πλήττεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός χιλιάδων οικογενειών.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

           Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος Υπουργός, προκειμένου να γίνει ορθή ενημέρωση των υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με την ορθή εφαρμογή του νόμου του 3865/2010, και να παρακρατείται από τους απασχολούμενους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους), και όχι το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια.

Ο ερωτών βουλευτής

Αλέξης Μητρόπουλος

=============================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου