Επειδή το αρμόδιο τμημα του ΓΛΚ (47η Διεύθυνση) πλεον και απο επισημα χείλη, δεν αποδέχεται ούτε την πολυτεκνία, ούτε την αναπηρία αλλά ούτε και τους/τις επιζώντες συζύγους στις εξαιρέσεις των απασχολούμενων συνταξιούχων του Δημοσίου τομέα,

εμεις θα συνεχίσουμε να επιχειρηματολογούμε, όπως παρακάτω: 

-Σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, το «πνευμα του νομοθέτη» που συνέταξε το νόμο 3863/2010, ήταν η εναρμόνιση των καθεστωτων απασχόλησης των εργαζομένων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα με αυτούς του ιδιωτικού τομέα (εξ ου και η παραπομπή στο άρθρο 63 του ν.2676/99, όπως αυτό διαμορφωθηκε με το άρθρο 16 του ν,3863/2010).

             Παρά ταυτα όμως και στη σχετική εγκύκλιο του ΓΛΚ και στο κομμάτι των εξαιρέσεων, δεν ειδαμε πουθενά να γινεται μνεία και εξάιρεση στις παρακάτω «ευαίσθητες» κατηγορίες συνtαξιούχων:

             1/ Στους πολυτέκνους (3τεκνους με επιμέλεια ή 4τεκνους) των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,

             2/ Στους συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κυριας ασφάλισης που κερδζουν με την εργασία τους, λιγοτερα από οσα κερδίζει ενας υγιής απασχολουμενος,

             3/ Στον επιζώντα των συζύγων,

-Στην παραγραφο 2 του αρθρου 16 του ν.3863/2010, προβλεπεται πως για τους εργαζόμενους συνταξιουχους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (53ο προφανως για τους στρατιωτικούς) το ποσό της κύριας ή των κυρίων συντάξεων, που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργατη (όπως διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου του πρηγούμενου έτους) περικόπτεται. (ενω στην επιστολή τους προς τους  συναδέλφους , αναφέρονται μονο στα 30 ημερομίσθια…)

-Όσον αφορά τέλος στο άρθρο 1 του νόμου 3863/2010 (το οποιο επικαλειται και το αρθρο 10 του ν.3865/2010), αυτό πέραν του ότι είχε  δύο (2) παραγράφους «2» , αυτή, μετά την αρχική παραγραφο 1, που μνημονεύει «…Οι συνταξιούχοι της προηγούμενης παραγράφου….» και αυτή μετά την υποπαράγραφο (1) 8, που αναφέρει «…Οι ανωτέρω ρυθμισεις ισχύουν…..» και η οποία συμφωνα με την άποψή μας, ήταν η ορθή 2η παράγραφος (για να υπάρξει και εξομοίωση καθεστώτων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ως ανωτέρω επισημάνσεις μας). Στη συνέχεια και έτσι όπως εμφανίζεται πλεον ο νομος, η ύπαρξη εισαγωγικών υποδηλοί πώς, όλες οι υποπαράγραφοι 1 έως 8 , ανήκουν στη συγκεκριμένη 1 παραγραφο του εν λόγω άρθρου, άρα ολες αυτές οι υποπαράγραφοι, εχουν  ισχύ και για τους συνταξιούχους του Δημόσιου τομέα.

Όπως και να έχει ο Σύνδεσμός μας θα “κυνηγήσει” το θέμα (επ-ερωτησεις στη Βουλή, παραστάσεις στο ΓΛΚ,  ενστασεις – νομική οδός αν χρειαστεί) μέχρι να δικαιωθέι

Γ.Αντωνιάδης
=========================


Leave a Comment