Στην ψυχή του ΣΣΑΣίτη:
1. Ως υποψήφιος για τη ΣΣΑΣ, τα δίνει όλα για να μπει στη Σχολή.
2. Ως μαθητής της ΣΣΑΣ, τα δίνει όλα για να βγαίνει από τη Σχολή.
3. Οι ΣΣΑΣιτες Ιατρικού ζουν με τον ανεκπλήρωτο πόθο της αποφοίτησης από τη ΣΙΣ.
4. Οι ΣΣΑΣίτες λοιπων Σωμάτων ζούν με τον ανεκπλήρωτο πόθο της αποφοίτησης από τη ΣΣΑΣ.
5. Όλοι οι ΣΣΑΣίτες μαθητές ζουν με τον ανεκπλήρωτο πόθο να τους δει η μαμά τους επιστήμονες.
6. Όλοι οι ΣΣΑΣίτες Αξιωματικοί με τον ανεκπλήρωτο πόθο της ισότιμης αντιμετώπισης στις Ε.Δ..
7. Όλοι οι ΣΣΑΣίτες αγαπούν τους συμμαθητές τους περισσότερο και από τα αδέλφια τους.
8. Όλοι οι ΣΣΑΣίτες τιμούν τη Σχολή τους όπως τη μητέρα τους.
                                                              Ηλίας Πολυμενίδης

 

=========================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου