Συγκέντρωση επ’ ευκαιρία της επετείου εισόδου στη Σχολή 

Βασίλης Βραγγάλας, Σώτηρας Ιωάννης, Κανούτας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Δημήτριος, Σακελλάρης Γεώργιος,Καμπάκης Γεώργιος,Λιάμης Νίκος,

Σιάφας Χρήστος, Iωάννης Αμοιρίδης, Σίμων Καρολίδης και Δούλαλας Αθανάσιος


Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου