..η ανωτέρω φωτογραφία κοινοποιείται για πρώτη φορά δημόσια !!!….

23-03-1954 στην πόλη της Κοζάνης η Ανθυπασπιστής κ.Ανθούλα Μπαθρέλλου παρελαύνει ως διοικητής και συνοδηγός στο πρώτο όχημα του υγειονομικού….

Ευχαριστούμε πολύ τον ”Ιστορικό Συλλέκτη Βέροιας”


====================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου