Μελέτη του Ηλία Νατσιούλα
Υπολοχαγού (Ο) Σ.Ξ,Απόφοιτου ΣΣΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΟ 2012
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

=================================================================
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα σας δείξω το Β μερος της μελέτης από την οποία ασχολήθηκα ΑΡΧΙΚΑ με τις αποδοχές των Αξκων. Θα επακολουθήσει μελέτη και για τις λοιπές κατηγορίες. 

 

Στην μελέτη θα σας δείξω σε πίνακες:

 

Το πόσο μειώθηκε το εισόδημα του ένστολου προσωπικού μέσα στο 2012.

Την σύγκριση των αποδοχών αξκων με υπαλλήλων ΠΕ που αμείβονται με το Ενιαίο μισθολόγιο του Ν.4024/2011, από 1 Νοε 2011.


Όπως είπα και  στο Α ΜΕΡΟΣ δείτε το εδώ παρατάθηκε, με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)  η  αναστολή  χορήγησης  του  επιδόματος χρόνου υπηρεσίας αλλά και των μισθολογικών προαγωγών, ενώ αυτή προβλέπονταν με το άρθρο 38 του Ν.3986/2011 να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Αφού αυτό δεν έγινε, θα δείξω σε έναν πίνακα τις αποδοχές ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ, αλλά και πληρωτέο ποσό που λαμβάνουν οι Αξκοι το 2012 και τις αποδοχές ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ, αλλά και πληρωτέο ποσό έπρεπε να λαμβάνουν οι Αξκοι, αν δεν είχε παγώσει το ΕΧΥ και οι μισθολογικές προαγωγές.

 Για να γίνει μια πραγματική σύγκριση το τι χάσαμε αλλά και τι συνέβη που εξαιρεθήκαμε από το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, καθώς συνεχίζει η αναστολή των μισθολογικών προαγωγών και της χορήγησης του ΕΧΥ, για τις ανάγκες της μελέτης και μόνο θα αντιπαραβάλλω και θα συγκρίνω τις αποδοχές ενός Αξκου Οικονομικού, ο οποίος είναι πτυχιούχος οικονομικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει η σύγκριση με έναν Υπάλληλο του Δημοσίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Οικονομικού.

 

Το τονίζω εξ αρχής ότι γίνεται καθαρά και μόνο για σύγκριση ιδίας ειδικότητας καθώς οι Στρατιωτικές σχολές Αξκων είναι ισότιμες με τις Πανεπιστημιακές σχολές ΑΕΙ.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

Για τις ανάγκες τις μελέτης παραθέτω και 4 κοινοβουλευτικές απαντήσεις γιατί έχουν σημασία για την μελέτη

 

 


 


 


Η 1η ΑΠΑΝΤΗΣΗ διαβάστε τη εδώ με θέμα «Μισθολόγιο Στρατιωτικών»

Η 2η ΑΠΑΝΤΗΣΗ διαβάστε τη εδώμε θέμα «Νέα μείωση στους μισθούς των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας»
Η   3Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ με θέμα για αμοιβή της υπερωριακής εργασίας των στελεχών των Ε.Δ.
«Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύει ειδικό κλαδικό μισθολόγιο, στο οποίο μεταξύ άλλων, προβλέπονται και επιδόματα λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία»
Η 4η Απάντηση διαβάστε τη εδώ με θέμα «Αποθεματικά των Μετοχικών Ταμείων των στρατιωτικών»

Ένα ερώτημα που διατυπώνεται είναι γιατί δεν καταργήθηκε η παραπάνω αναστολή με την ψήφιση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.

 

Ένα άλλο ερώτημα είναι ότι πόσο είναι η υπερωριακή αποζημίωση και γιατί δεν αποζημιώνεται όπως στο ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ;

 

Ένα άλλο ερώτημα είναι αν υπάρχει βιώσιμη λύση για τα Μετοχικά Ταμεία, καθώς για την σωτηρία τους , (υπήρξε και κούρεμα κούρεμα των αποθεματικών με το PSI) αποφασίσθηκε η αύξηση των εισφορών των εν ενεργεία στελεχών κατά 25% στο ΜΤΣ. Κάτι ανάλογο αποφασίστηκε και στα αλλά Μετοχικά Ταμεία. Επιπλέον αποφασίσθηκε, η μείωση του μερίσματος κατά 25% στο ΜΤΣ και με ανάλογα ποσοστά στα αλλά ταμεία, που δίνεται στους απόστρατους συναδέλφους. Τελος  η καταβολή σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ δίνεται στα Μετοχικά Ταμεία.

Το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ εφαρμόσθηκε για να άρρει τις μισθολογικές αδικίες των υπαλλήλων του Δημοσίου
Με τη θέσπιση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΊΟΥ σε βάθος τριετίας οι υψηλόμισθοι υπάλληλοι οποιουδήποτε υπουργείου βλέπουν τις αποδοχές να μειώνονται μέχρι να απέλθει η ισορροπία και όλοι οι υπάλληλοι με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και τα ίδια προσόντα να αμείβονται το ίδιο, ανεξαρτήτως Υπουργείου που εργάζονται.
Αντίθετα οι ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ είδαν αυξήσεις γιατί αποκαταστάθηκε η αδικία σε βάρος τους σε σχέση με τους άλλους Δημόσιους Υπαλλήλους. Αυτό έγινε με το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που είδαν αυξήσεις στις αποδοχές.
Οι άξονες της μελέτης:


 

Ας δούμε τον πρώτο πίνακα με:

Το πληρωτέο ποσό ενός Αξκου με οικογενειακή κατάσταση αγάμου που λαμβάνει το 2012

Το πληρωτέο ποσό που θα ελάμβανε αν δεν υπήρχε η αναστολή του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών

Την απώλεια στο πληρωτέο ποσό  καθώς και ως ποσοστό. Ουσιαστικά πρόκειται για τα χρήματα που δεν πήραν κάθε μήνα τα στελέχη μέσα στο 2012.

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται ο βασικός Μισθός το ΕΧΥ, και τα επιδόματα ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΑΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΧΗ. Το σύνολο δηλαδή των επιδομάτων που λαμβάνει ένα αξκος.

ΗΜΕΡΟΜ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟ
2012
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕ ΕΧΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ ΠΡ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΕΠ-ΟΚΤ 86
26+
1.587,00
1.818,00
-231,00
-14,56%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 87
25+
1.587,00
1.818,00
-231,00
-14,56%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 88
24+
1.516,00
1.587,00
-71,00
-4,68%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 89
23+
1.469,00
1.496,00
-27,00
-1,84%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 90
22+
1.441,00
1.469,00
-28,00
-1,94%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 91
21+
1.366,00
1.469,00
-103,00
-7,54%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 92
20+
1.358,00
1.441,00
-83,00
-6,11%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 93
19+
1.286,00
1.366,00
-80,00
-6,22%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 94
18+
1.262,00
1.358,00
-96,00
-7,61%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 95
17+
1.254,00
1.286,00
-32,00
-2,55%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 96
16+
1.230,00
1.254,00
-24,00
-1,95%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 97
15+
1.190,00
1.254,00
-64,00
-5,38%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 98
14+
1.167,00
1.230,00
-63,00
-5,40%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 99
13+
1.167,00
1.190,00
-23,00
-1,97%
Σεπ-00
12+
1.144,00
1.167,00
-23,00
-2,01%
Σεπ-01
11+
1.144,00
1.167,00
-23,00
-2,01%
Σεπ-02
10+
1.091,00
1.144,00
-53,00
-4,86%
Σεπ-03
9+
1.091,00
1.144,00
-53,00
-4,86%

Ας δούμε τον  τον δεύτερο πίνακα με:

Το καταλογιστέο ποσό ενός Αξκου με οικογενειακή κατάσταση αγάμου που λαμβάνει το 2012

Το καταλογιστέο ποσό που θα ελάμβανε αν δεν υπήρχε η αναστολή του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών

Την απώλεια στο καταλογιστέο ποσό  καθώς και ως ποσοστό. Ουσιαστικά πρόκειται για εξοικονόμηση τον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ μέσα στο 2012.

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται ο βασικός Μισθός το ΕΧΥ, και τα επιδόματα ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΑΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΧΗ. Το σύνολο δηλαδή των επιδομάτων που λαμβάνει ένα αξκος.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΚΟΥ ΕΚ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΝΔ-ΣΙ
ΗΜΕΡΟΜ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ
2012
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕ ΕΧΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ ΠΡ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΕΠ-ΟΚΤ 86
26+
2410,88
2.826,50
-415,62
-17,24%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 87
25+
2410,88
2.826,50
-415,62
-17,24%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 88
24+
2289,96
2.410,88
-120,92
-5,28%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 89
23+
2218,72
2.268,60
-49,88
-2,25%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 90
22+
2168,84
2.218,72
-49,88
-2,30%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 91
21+
2034,44
2.218,72
-184,28
-9,06%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 92
20+
1988,40
2.168,84
-180,44
-9,07%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 93
19+
1878,24
2.034,44
-156,20
-8,32%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 94
18+
1835,44
1.988,40
-152,96
-8,33%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 95
17+
1823,29
1.878,24
-54,95
-3,01%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 96
16+
1780,49
1.823,29
-42,80
-2,40%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 97
15+
1711,37
1.823,29
-111,92
-6,54%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 98
14+
1670,73
1.780,49
-109,76
-6,57%
ΣΕΠ-ΟΚΤ 99
13+
1670,73
1.711,37
-40,64
-2,43%
Σεπ-00
12+
1630,09
1.670,73
-40,64
-2,49%
Σεπ-01
11+
1630,09
1.670,73
-40,64
-2,49%
Σεπ-02
10+
1537,25
1.630,09
-92,84
-6,04%
Σεπ-03
9+
1537,25
1.630,09
-92,84
-6,04%

Ας δούμε τον  τον τρίτο πίνακα με:

Τα επιπλέον ποσά που επιβαρυνθήκαν μέσα στο 2012 τα εν ενεργεία στελέχη για να καταστεί βιώσιμο το ΜΤΣ. Οι κρατήσεις αυτές δεν επηρεάζουν ή ωφελούν τον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, αλλά επιβαρύνουν την ‘’τσέπη’’ των στελεχών.

ΗΜΕΡΟΜ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΟΑΕΔ ΠΟΥ
ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΤΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΜΤΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ 2012
ΣΕΠ-ΟΚΤ 86
26+
24,11
19,17
43,28
ΣΕΠ-ΟΚΤ 87
25+
24,11
19,17
43,28
ΣΕΠ-ΟΚΤ 88
24+
22,90
17,96
40,86
ΣΕΠ-ΟΚΤ 89
23+
22,19
17,96
40,15
ΣΕΠ-ΟΚΤ 90
22+
21,69
17,46
39,15
ΣΕΠ-ΟΚΤ 91
21+
20,34
16,11
36,45
ΣΕΠ-ΟΚΤ 92
20+
19,88
15,65
35,53
ΣΕΠ-ΟΚΤ 93
19+
18,78
14,55
33,33
ΣΕΠ-ΟΚΤ 94
18+
18,35
14,12
32,47
ΣΕΠ-ΟΚΤ 95
17+
18,23
14,12
32,35
ΣΕΠ-ΟΚΤ 96
16+
17,80
13,7
31,50
ΣΕΠ-ΟΚΤ 97
15+
17,11
13
30,11
ΣΕΠ-ΟΚΤ 98
14+
16,71
12,6
29,31
ΣΕΠ-ΟΚΤ 99
13+
16,71
12,6
29,31
Σεπ-00
12+
16,30
12,19
28,49
Σεπ-01
11+
16,30
12,19
28,49
Σεπ-02
10+
15,37
11,26
26,63
Σεπ-03
9+
15,37
11,26
26,63

 

Ας δούμε τον τέταρτο πίνακα, συγκεντρωτικά, με τις συνολικές απώλειες στο πληρωτέο εισόδημα των στρατιωτικών αφού προστεθούν δηλαδή  και οι πρόσθετες κρατήσεις που επιβαρύνθηκαν μέσα στο 2012 τα στελέχη.

ΗΜΕΡΟΜ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΤΟ 2012
ΣΕΠ-ΟΚΤ 86
26+
-274,28
ΣΕΠ-ΟΚΤ 87
25+
-274,28
ΣΕΠ-ΟΚΤ 88
24+
-111,86
ΣΕΠ-ΟΚΤ 89
23+
-67,15
ΣΕΠ-ΟΚΤ 90
22+
-67,15
ΣΕΠ-ΟΚΤ 91
21+
-139,45
ΣΕΠ-ΟΚΤ 92
20+
-118,53
ΣΕΠ-ΟΚΤ 93
19+
-113,33
ΣΕΠ-ΟΚΤ 94
18+
-128,47
ΣΕΠ-ΟΚΤ 95
17+
-64,35
ΣΕΠ-ΟΚΤ 96
16+
-55,50
ΣΕΠ-ΟΚΤ 97
15+
-94,11
ΣΕΠ-ΟΚΤ 98
14+
-92,31
ΣΕΠ-ΟΚΤ 99
13+
-52,31
Σεπ-00
12+
-51,49
Σεπ-01
11+
-51,49
Σεπ-02
10+
-79,63
Σεπ-03
9+
-79,63

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Το ενιαίο μισθολόγιο το παρουσιάσαμε στο Α΄Μέρος της μελέτης δείτε το εδώ.

Θα σας δείξω μόνο έναν πίνακα για να βγάλει ο κάθε αναγνώστης τα συμπεράσματα του επί της μελέτης.

Στον πίνακα θα κάνω μια σύγκριση και η μια στήλη θα περιλαμβάνει το καταλογιστέο ποσό των ΑΞΚΩΝ, Η άλλη στήλη τον βασικό μισθό με το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο των υπαλλήλων ΠΕ. Στην άλλη στήλη για υπενθύμιση θα φαίνονται τα λοιπά επιδόματα που λαμβάνουν κατηγορίες υπαλλήλων με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ καθώς και την υπερωριακή αποζημίωση.

Για υπενθύμιση σε οποίον ξέχασε στο καταλογιστέο ποσό των στελεχών των ΕΔ συμπεριλαμβάνεται όταν θα κάνετε σύγκριση με το ενιαίο και :

Η υπερωριακή αποζημίωση. Τώρα οποίος θέλει να δει πόσο θα αποζημιονωνταν ένας υπάλληλος ΠΕ αν εκτελούσε 24ωρες υπηρεσίες και ασκήσεις θα σας πω να διαβάσετε την μελέτη του ΣΥΣΜΕΔ ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 36 ΚΑΙ ΚΑΤΩ Εγω απομόνωσα μόνο τον συγκεκριμένο πίνακα που δείχνει πόσο έπρεπε να αμείβεται ένα στέλεχος για αυτήν την υπερωριακή εργασία δηλαδή από 500- 1200€ το μήνα

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που δίνεται πέρα από τον βασικό μισθό, στους υπαλλήλους ΠΕ και είναι μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) μηνιαίως.

Το επίδομα θέσης ευθηνής που δίνεται, πέρα από τον βασικό μισθό, στους υπαλλήλους ΠΕ και για τον προϊστάμενο τμήματος είναι 250€ , τον προϊστάμενο διεύθυνσης 400€ και τους προϊσταμένους γενικής διεύθυνσης 900€

Δηλαδή αν προσθέσει κάποιος στον βασικό μισθό υπαλλήλου ΠΕ αυτά τα επιδόματα και την αμοιβή για υπερωριακή εργασία θα δει την διαφορά των αποδοχών μας η το ποσό έπρεπε να αμειβόμαστε.

ΑΞΚΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ
ΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΞΚΩΝ ΤΟ
2012
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ
ΘΕΣΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ (Προϊστάμενοι Διοίκησης)ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
26+
2410,88
2.226,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
25+
2410,88
2.182,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
24+
2289,96
2.182,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
23+
2218,72
2.139,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
22+
2168,84
2.139,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
21+
2034,44
2.097,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
20+
1988,40
2.097,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
19+
1878,24
1.983,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
18+
1835,44
1.983,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
17+
1823,29
1.944,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
16+
1780,49
1.944,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
15+
1711,37
1.906,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
14+
1670,73
1.906,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
13+
1670,73
1.620,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
12+
1630,09
1.620,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
11+
1630,09
1.588,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
10+
1537,25
1.588,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
9+
1537,25
1.409,00
250-400-900€
35-70-150€
100 €
Κινήτρου Επίτευξης Στόχων
(Κ.Ε.Σ
Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων
 (Κ.Ε.Δ.Σ.)
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
μέχρι 50% ενός βασικού τους μισθού,
εφόσον επέτυχαν τους στόχους
σε ποσοστό μέχρι και 90%
Στους υπαλλήλους των υπηρεσιών
που πέτυχαν τους στόχους
σε ποσοστό άνω του 90%
καταβάλλεται προσαύξηση 15% του βασικού τους μισθού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ
 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
μέχρι 100% ενός βασικού τους μισθού,
εφόσον επέτυχαν τους στόχους
σε ποσοστό από 90% και πάνω

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ας αναλογιστεί όποιος διάβασε την μελέτη το μέγεθος και η συχνότητα των κινδύνων που τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αντιμετωπίζουν καθημερινά είτε επιχειρούν από ξηρά, θάλασσα και αέρα συντηρώντας την ειρήνη και διασφαλίζοντας την εδαφική ακεραιότητα,  είτε περιπολούν μέρα και νύκτα σε πόλεις και ακτές, είτε μάχονται με τις δυνάμεις της φύσης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, φυσικών  πόρων  και  περιουσιών  προσφέροντας  συχνά  κατά  την  εκτέλεση  του καθήκοντος την ίδια τους τη ζωή.

Επιπλέον ολα τα βαθμοφόρα στελέχη, που λόγω θέσης και βαθμού ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου, επωμιζόμενοι ευθύνες επί έμψυχου δυναμικού και άψυχου υλικού.

Τέλος να μην ξεχνάμε και το επίδομα των  απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως,

πηγη:http://espeth.blogspot.gr/2012/08/blog-post_27.html

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου