Από αριστερα ο γιατρος Ιωαννης Παπανδροπουλος(ΣΞ), στη μέση ο Οικονομικός (ΠΝ)

Σταύρος Μελάς  και δεξια ο επισης γιατρος Καροσορα Ντισεγκαρ================================================================================

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment