Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3865/2010 (αρθρο 10), απο 1-1-2013 για τους συνταξιούχους συναδέλφους κάτω των 53, εφόσον εργάζονται (ιδιωτικο-δημοσιο τομέα ή αυτοαπασχολούνται) αναστέλεται η σύνταξή τους , ενώ και οι ανω των 53 ετών, θα δεχθουν περικοπή των συνταξίμων αποδοχών τους (ασφαλισμενος ως ελευθερος επαγγελματιας πχ ΤΣΑΥ, η μειωση της συνταξης θα ειναι σχετικά μικρη -μειωνεται το ποσό πάνω απο τατα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους-,αρα μιλαμε για το ποσό πάνω απο τα 1980 ευρω,εφοσον ΟΜΩΣ πληρωνουν τις αυξημένες κατά 50% ασφαλιστικές εισφορές, αν ομως εργαζεται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, (σήμερα 991,20 ευρώ), ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%).

Παραταύτα και επειδή η οικεία ερμηνευτική εγκύκλιος χρήζει περαιτέρω διαυκρινήσεων, αποκαταστάσεως αδικιών που επιφέρει, αναμένουμε απο το αρμόδιο τμημα του ΓΛΚ, έγκαιρα να τοποθετηθεί επί των παρακάτω αιτιάσεων:

 

 

Έχουν δημιουργηθεί από παρανόηση, λανθασμένες ερμηνείες και τέλος κακή παραγραφοποίηση της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί εύλογες απορίες και αλλοίωση του πνεύματος του νομοθέτη, περί εξομοιώσεως της πολιτικής των εργαζομένων συνταξιούχων, που προέρχονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.

  Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε  τις εξαιρέσεις για τους :

α. Πολυτέκνους (3τεκνους με επιμέλεια ή 4τεκνους) των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,

β. Συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κυριας ασφάλισης που κερδζουν με την εργασία τους, λιγοτερα από οσα κερδίζει ενας υγιής απασχολουμενος,

γ. Επιζώντες των συζύγων,εξαιρέσεις,

που δεν αναφέρονται στην οικεία εγκύκλιο για τους συνταξιούχους εργαζόμενους, προερχόμενους από το Δημόσιο Τομέα.

  Επίσης, υπενθυμίζοντας τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 σχετικού (γ), εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως έχει γίνει παρανόηση λόγω κακής παραγραφοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η προθεση του νομοθέτη και να εξάγονται λανθασμένες ερμηνείες. Συγκεκριμένα και όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα στους οικείους νόμους :

α. Το άρθρο 10 του σχετικού (α) νόμου, κάνει λόγο για ισχύ των προβλεπομένων στην παραγραφο 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν.

β. Το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3863/2010 και άρα ισχύει πλέον και η οικεια παραγραφος 1 , για το νόμο 3865/2010.

γ. Όμως το άρθρο 16 του νέου νόμου 3863/2010, έχει δύο (2) παραγράφους «2» , αυτή, μετά την αρχική παραγαρφο 1, που μνημονεύει «…Οι συνταξιούχοι της προγούμενης παραγράφου….» και αυτή μετά την υποπαράγραφο  8, που αναφέρει «…Οι ανωτέρω ρυθμισεις ισχύουν…..» και η οποία συμφωνα με την άποψή μας, είναι η ορθή 2η παράγραφος (για να υπάρξει και εξομοίωση καθεστώτων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ως ανωτέρω επισημάνσεις μας).


Υ.Γ. Μεταγενέστερη εγκύκλιος του τότε Υπουργου Κοιν.Εργασιας Κουτρουμάνη,και αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς των συνταξιούχων του Δημοσίου τομέα, αναφερονται και τα παρακάτω (τωρα πως μπορει Υπουργος εργασιας να ακυρωνει ερμηνευτική αλλου Υπουργου…..):

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την απασχόληση των συνταξιούχων του Δημοσίου που αναλαμβάνουν εργασία ως μισθωτοί εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ισχύουν τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010, έχουν εφαρμογή στους συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και στους συνταξιούχους φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με δημοσιουπαλληλικές διατάξεις ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης, ακόμη και εάν πρόκειται για συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3863/2010.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος που απασχολήθηκε ως διοικητικός υπάλληλος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συνταξιοδοτήθηκε με διατάξεις του ν.3163/1955, σε περίπτωση που αναλάβει μισθωτή εργασία εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχοληθεί, εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010. Εάν, όμως, επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην περίπτωση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει.

Αντίστοιχα, συνταξιούχος του ΤΑΠ-ΟΤΕ, σε περίπτωση που αναλάβει μισθωτή εργασία ή αυτοαπασχοληθεί εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει.

2. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας είναι ασφαλισμένο σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης και συνταξιοδοτηθεί από ένα εξ αυτών, αλλά συνεχίζει την ασφάλισή του στο δεύτερο φορέα, θεωρείται ότι από τη συνταξιοδότησή του και μετά είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, ανεξαρτήτως του χρόνου αναλήψεως της εργασίας ή της έναρξης της αυτοαπασχόλησης, και κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει (σχετική η 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος ασφαλίζεται στο δεύτερο φορέα λόγω ιδιότητας, χωρίς να ασκεί το επάγγελμα.

Για παράδειγμα, μηχανικός που απασχολήθηκε στη ΔΕΗ, και ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του από τον ΟΑΠ – ΔΕΗ συνεχίζει να ασφαλίζεται λόγω ιδιότητας στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, θεωρείται απασχολούμενος συνταξιούχος, και στην περίπτωσή του έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, σε αντίθεση με τα περιλαμβανόμενα στην αριθ. 157363/0092/1.11.2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Στις περιπτώσεις που το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει δύο συντάξεις, μία από το Δημόσιο ή από φορέα κύριας ασφάλισης με δημοσιουπαλληλικές διατάξεις ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και δεύτερη από φορέα κύριας ασφάλισης, για τα εν λόγω πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3865/2010.

4. Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση που χορηγείται από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), αυτή θα συνυπολογίζεται με την κύρια σύνταξη που καταβάλει ο Τομέας, προκειμένου να γίνεται ο προβλεπόμενος από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αυτό ισχύει, έλεγχος για την περικοπή της σύνταξης.

Αντίστοιχα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στους υγειονομικούς που έχουν υπαχθεί στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), και λαμβάνουν την προβλεπόμενη προσαύξηση της κύριας σύνταξης.


 


Γ.Αντωνιάδης

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ

 

 

Leave a Comment