Από αριστερά-μπροστά: Χρήστος Κανινής, Νίκος Λιάσης, Μιχάλης Κουγιούλης.

Από δεξιά μπροστά: Κώστας Βέρρος, Θωμάς Τσιλαλής, Στέφανος Λάχανης.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου