1989-1990

    Από αριστερά Μέγας Γιάννης, μπροστά του Γκιάλας Γεράσιμος. Οι δύο αξιωματικοί (Χαραλαμπίδης με το μουστάκι, Πάτρας με την επίσημη, (αδελφός του δικού μας Πάτρα Χρήστου). Τούλιος Πέτρος (επιλοχίας), Ορφανάκος Ηλίας.

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More