Όρθιοι από αριστερά: Δούκας, Ιωαννίδης, Φίλης, Πετρογιάννης, Καμπάκης, Μαθιουλάκης…

Καθιστοί από αριστερά: Βογιατζης, Κουσίδης, Χρίσκος (μικρός), Λαδάς.


==================================================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου