8485

 

 

Καθήμενοι από αριστερά: Καρόκης, Νοδάρος, Λαουλάκος, Ορφανάκος.

Όρθιοι απο αριστερά: Ρούμπος, Καρανάσιος, Κατσίκας, Γκιάλας, Βασιλάκος, Ευαγγελόπουλος, Σταύρου, Βόσσος, Τσεφαλάς, Σανόπουλος, Λιάπης, Μουρελάτος.

Κατσίκας, Βόσσος, Τσεφαλάς, Σανόπουλος, Μουρελάτος έφυγαν μες τη σχολή. Ρούμπος, Καρανάσιος, Σταύρου, Καρόκης, Νοδάρος απόστρατοι. Και πιθανον και οι Βασιλάκος και Ευαγγελόπουλος.

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου