Αθ. Πέτρου: Η φωτογραφία είναι λίγο θαμπή αλλά επιτελεί το σκοπό της.

Της νοσταλγίας και των αναμνήσεων.
Από αριστερά: Καγιάς (ΥΙ), Χειμάρας (ΥΟ) Κ. Παγουρόπουλος (θαλαμάρχης τότε, Δκτής της ΣΣΑΣ σήμερα) Ι. Ζούκατας (ΥΚ) Α. Κυριάκος (ΟΙΚ) Ι. Μονογυιός (ΥΟ) και καθιστός Μ. Φράγγος (ΟΙΚ). Συνθαλαμιζόμενοι.


Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment