Αθ. Πέτρου: Η φωτογραφία είναι λίγο θαμπή αλλά επιτελεί το σκοπό της.

Της νοσταλγίας και των αναμνήσεων.
Από αριστερά: Καγιάς (ΥΙ), Χειμάρας (ΥΟ) Κ. Παγουρόπουλος (θαλαμάρχης τότε, Δκτής της ΣΣΑΣ σήμερα) Ι. Ζούκατας (ΥΚ) Α. Κυριάκος (ΟΙΚ) Ι. Μονογυιός (ΥΟ) και καθιστός Μ. Φράγγος (ΟΙΚ). Συνθαλαμιζόμενοι.


Leave a Comment