Η ομάδα του 2ου Λόχου, καθοδηγούμενη από τον Υπολοχαγό Γκαγκαστάθη και αποτελούμενη

(μεταξύ άλλων) απο τους:

Τελεμένη,Μπίζογλου,Γκιαούρη, Καλφόπουλο,Αντωνιάδη,Κοκκάρη,Μπαράκο,Μπαλάσκα κ.α.,

κατακτά πανηγυρικά τον οικείο τίτλο.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου