(από κ.ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ)Αγγουροπαρέα. Ορθιοι από αριστερά: Αθανασίου Γ (ΥΦ) Βοζίκης Γ. (ΥΙ) Κωτσάκος Δ. (ΥΙ) Κωτούλας Ηλ. (ΥΙ) Καθιστοί από αριστερά : Ζαραβίνος Σπ. (ΥΙ) Πέτρου Αθ. (ΟΙΚ) Γκρούτας Κ. (Σ) Καραδάκης Φ (ΥΙ)

 


Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου