Απο την παλιά μας ιστοσελίδα….

    Αποφασεις από το υπ.αριθ. 2/2010 Δ.Σ. του Συνδεσμου Το Δ.Σ. στην υπ. αριθμ. 2/3-12-2010, Σύσκεψή του αποφάσισε:          (1)   Τη μείωση του ποσού της εγγραφής καθώς και της συνδρομής  του έτους 2011, σε  20 €. Όσα από τα μέλη έχουν ήδη  πληρώσει  συνδρομή για το 2010, αυτή  θα υπολογισθεί για το 2011.   …

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More