του μη τακτικού Μέλους του Συνδέσμου μας κ.Ι.ΒΙΔΑΚΗ

Αξκού Οικονομολόγου ε.α. Π.Ν.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤτΕ)


Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η Τράπεζα της Ελλάδας πράγματι επένδυε και ποσά των Στρατιωτικών Μετοχικών Ταμείων μαζί με χρήματα και των υπολοίπων ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου μεγαλύτερης αξίας από το ποσό της συμμετοχής των επι μέρους ταμείων για να αποκομίσει χρηματικό όφελος σε ποσοστό που θα κάλυπτε τα έξοδα της, το κέρδος της και τον τόκο προς τα συμμετέχοντα ασφαλιστικά ταμεία. Για τη συνέχεια εδώ…..====================================================================================


Leave a Comment