Άρθρο του Μέλους του Συνδέσμου μας κ.Ν.Κοκκάρη

 

 

Στην πολύ δύσκολη και κρίσιμη φάση που βρίσκεται η χώρα πιστεύω ότι απαιτείται παράλληλα, η λήψη μέτρων που θα στέλνουν διττό μήνυμα-συμβολισμού και ουσίας– στην ελληνική κοινωνία, αλλά και η ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Από τις αποφάσεις που ως κοινωνία θα πάρουμε, θα εξαρτηθεί το μέλλον μας αλλά κυρίως το μέλλον των νεότερων γενεών. Παρά την βαθιά οικονομική κρίση, τις συνέπειες της οποίας βιώνουμε (σχεδόν) όλοι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχουμε την δυνατότητα ακόμη και τώρα να κάνουμε την έκπληξη και να δείξουμε στις αγορές αλλά και σε όσους έχουν στοιχηματίσει στην αναπόφευκτη χρεοκοπία μας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις των συνόδων κορυφής της 26ης/27ης Οκτωβρίου και της 8ης/9ης Δεκεμβρίου 2011, δεν υπάρχουν πλέον τα  χρονικά περιθώρια για αναβολές και καθυστερήσεις. Είναι ανάγκη κατά την ταπεινή μου άποψη να ειπωθεί ΟΛΗ η αλήθεια στον Ελληνικό λαό σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία και η χώρα, ποιες επιλογές υπάρχουν και τι σημαίνει για τον έλληνα πολίτη και την ζωή του η κάθε μία. Μέχρι και σήμερα δυστυχώς δεν έχει γίνει μια συνολική και αξιόπιστη παρουσίαση της κατά την άποψή μου καταστροφικής επιλογής της εξόδου μας από το ευρώ και της επιστροφής στην (νέα;) δραχμή, αλλά ούτε και για την δυνατότητα που μας δίνεται – μέσα από θυσίες και επώδυνα μέτρα- να ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας και να διεκδικήσουμε γιατί όχι ακόμη και την είσοδό μας στο κλάμπ των πολύ ισχυρών οικονομικά χωρών του κόσμου.

Για να ξεπεράσουμε την κρίση και να βάλουμε τις βάσεις για μια πραγματικά ισχυρή χώρα πρέπει τώρα να διαπεράσει όλους μας και πρωτίστως την πολιτική τάξη η θυσιαστική αντίληψη που απαιτεί η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά και να αναληφθεί η εργώδης προσπάθεια για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του τόπου μας και της εξασφάλισης ενός καλύτερου μέλλοντος για εμάς και για τα παιδιά μας.
Οι παρακάτω απόψεις-προτάσεις μου βασίζονται στην παραδοχή της εμπλοκής μας σε «εμπόλεμη» κατάσταση στον χώρο της οικονομίας και στην αδήριτη ανάγκη λήψης σκληρών μέτρων για την παραμονή μας στην ευρωζώνη, αναδεικνύοντας την παράλληλη σχέση συμβολισμού αλλά και ουσίας.
(1) Καθορισμός για την επόμενη τριετία ανώτατου ποσού (πλαφόν) αποδοχών σε όλο τον δημόσιο τομέα, τους βουλευτές και τους αιρετούς εκπροσώπους, τους εργαζόμενους στον Δημόσιο τομέα & ΔΕΚΟ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν εργάζονται ή παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΟ. Ειδικότερα, οι καθαρές αποδοχές των κκ. Προέδρων της Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως να οριστούν στις 3.000€. Μεταξύ 3.000€ και 2.500€ να είναι όλες οι καθαρές αποδοχές ΟΛΟΥ του πολιτικού προσωπικού (Υπουργών, Βουλευτών και συμβούλων, Γενικών Γραμματέων, Δημάρχων, Προέδρων και Γενικών Διευθυντών Δημοσίων Οργανισμών, Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων κλπ). Οι αποδοχές (καθαρές-πληρωτέες) σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό του δημόσιου τομέα  και των ΔΕΚΟ (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) να μην υπερβαίνουν τις 2.500€, σύμφωνα με τα ισχύοντα μισθολογικά-συνταξιοδοτικά κριτήρια. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η επιπλέον διαφορά των αποδοχών που θα «παρακρατείται» να λογίζεται ως ατομική συνεισφορά του κάθε Έλληνα πολίτη στην σωτηρία της χώρας και στο ξεπέρασμα της κρίσης. Μετά την λήξη της 3ετίας να επανεξετασθεί το παραπάνω καθεστώς, να γίνει γνωστό στους Έλληνες Πολίτες τι έχει εξοικονομηθεί  από κάθε κατηγορία μισθοδοτούμενων και συνταξιούχων και φυσικά να δοθεί έτσι ο χρόνος για τον επανασχεδιασμό της μισθολογικής πολιτικής στο νέο πλαίσιο των δημοσίων οικονομικών που θα (έχει) διαμορφωθεί. Λόγω του διαφορετικού κόστους διαβίωσης σε περιοχές της χώρας προτείνω όπως χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία κόστους διαβίωσης από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για τον καθορισμό διαφορετικού ύψους αποδοχών ανά περιοχή. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου να υφίσταται ένας μισθός για κάθε κατηγορία υπαλλήλου και ένα επίδομα διαφοροποιημένο ανά γεωγραφική περιοχή ώστε να αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος διαβίωσης περιοχών όπως πχ. τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας & Θεσ/νίκης. Παρόμοια διαφοροποίηση θα μπορούσε να ισχύσει και στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  ως προς το ύψος του κατώτατου μισθού ανά περιοχή.
(2) Καμία επιπλέον οικονομική παροχή να μην καταβληθεί σε κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα για την επόμενη 3ετία, παρά μόνον οι τακτικές εκ της θέσεώς των αποδοχές. Καμία υπερωρία ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα ή αποζημίωση (πχ έξοδα κίνησης και διαμονής), κλπ. Για οποιαδήποτε εργασία πέραν του ωραρίου, ή εργασίας κατά την περίοδο αργιών-εορτών, ή εκτάκτων αναγκών (φυσικών καταστροφών, εκλογών κλπ) να παρέχεται αμισθί στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της θυσιαστικής αντίληψης για την μείωση των δαπανών και την επίτευξη των στόχων.
(3) Πώληση όλων των αυτοκινήτων πολυτελείας που έχει στην κατοχή του το δημόσιο. Δικαιούχοι αυτοκινήτου (για τις επίσημες μετακινήσεις τους) να είναι μόνον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι αρχηγοί των κομμάτων της βουλής. Για οποιοδήποτε άλλο πολιτικό ή μη πρόσωπο χορηγείται αυτοκίνητο από το δημόσιο (εκκλησιαστικοί παράγοντες, στρατιωτικοί, λοιπό κυβερνητικό προσωπικό κλπ) να γίνεται με αντικαταβολή.
(4)  Περιορισμός όλων των μετακινήσεων με κρατικά αυτοκίνητα εκτός αυτών της αστυνομίας, ΕΚΑΒ, πυροσβεστικής, λιμενικού και στρατιωτικών οχημάτων με παράλληλο καθορισμό ποσοτικών ορίων και την παρακολούθηση της κατανάλωσης για την αποφυγή υπερβολών.
(5) Να ανασταλούν για 3 χρόνια όσα προνόμια υπάρχουν ακόμη και σήμερα για το σύνολο των βουλευτών (πρώην και νυν) και αφορούν είτε σε χρηματικές αποζημιώσεις, είτε σε χορήγηση ειδών (πχ αυτοκινήτων, αφορολόγητα κλπ), προκειμένου να αρθεί στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων η εν λόγω πολιτική τάξη και να δώσει το ορθό μήνυμα της συμμετοχής στην υπερπροσπάθεια που απαιτείται.
(6) Να μειωθεί σε έναν, ο αριθμός των υπαλλήλων που μισθοδοτεί το κράτος και είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά γραφεία. Πέραν του ενός, οι υπόλοιποι να μισθοδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πολιτικού παράγοντα.
(7) Να καταστούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ οι παρουσίες των βουλευτών στις συνεδριάσεις της βουλής με την σύνδεση της καταβαλλόμενης αποζημίωσης εφόσον οι παρουσίες αντιστοιχούν στα 2/3 του αριθμού των συνεδριάσεων, προκειμένου, να αποκτήσει οντότητα το κοινοβούλιο, να γίνεται πραγματική ζύμωση, αλλά και να γίνεται η διακίνηση των ιδεών και να αναπτύσσεται ο απαιτούμενος προβληματισμός για τις αποφάσεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης ή και των άλλων κομμάτων.
(8) Αποφασιστική μείωση των επιχορηγήσεων του δημοσίου σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες στο 50% των προϋπολογισθέντων και εγκριθέντων για το 2012. Για τα έτη 2013-2015 να γίνει τώρα αξιολόγηση της χρησιμότητας των επιχορηγήσεων και να καθοριστούν τα νέα ποσά, εάν απαιτούνται.
(9) Μείωση επίσης κατά 50% (αρχικά) όλων των λοιπών επιχορηγήσεων που δίνει το Δημόσιο σε ΝΠΙΔ ή άλλους δημοσίου συμφέροντος οργανισμούς, με αξιολόγηση της χρησιμότητας του κάθε επιχορηγούμενου φορέα για την συνέχιση της χρηματοδότησης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η λειτουργική αξιοποίηση των επιχορηγήσεων, διαφορετικά να αναστέλλεται άμεσα η χρηματοδότηση.  
(10) Για κάθε Υπουργείο να τεθούν σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη στον προϋπολογισμό τους. Να αναρτώνται στο διαδίκτυο κάθε μήνα οι στόχοι και τα αποτελέσματα. Σκοπός πρέπει να είναι η κατάργηση κάθε δαπάνης που δεν δημιουργεί πρόβλημα λειτουργίας. Μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις των συνόδων κορυφής και της «εθελοντικής» αναδιάρθρωσης του χρέους των ιδιωτών πιστωτών, δεν υφίσταται πλέον δυνατότητα απόκλισης του προϋπολογισμού και χρηματοδότησης των ελλειμμάτων.  Επιτρέψτε μου να αναφέρω για παράδειγμα τις δαπάνες του Υπ.Άμυνας. Για το 2012 να μην γίνει καμία μετάθεση, παρά μόνον όσες αφορούν σε θέματα υγείας ή και πολύ σοβαρών προσωπικών καταστάσεων. Να γίνεται η κατάταξη των στρατευσίμων σε ένα ή το πολύ 2 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, για όλους τους στρατευσίμους –ανεξαρτήτως όπλου/σώματος που έχουν ενταχθεί-και για τους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (αυτό είναι δυνατόν να γίνει με τον κατάλληλο χρονικό προγραμματισμό). Να γίνει άμεση και εντός σαφούς χρονοδιαγράμματος (τους προσεχείς 3 μήνες) καθορισμός των υπηρεσιών και των μονάδων που θα κλείσουν. Να προχωρήσουν άμεσα σε συγχωνεύσεις μονάδων και υπηρεσιών και διαφορετικών κλάδων των ΕΔ (πχ 1 οικονομικό σώμα, 1 εφοδιαστικό, 1 τεχνικό κλπ). Να γίνει συγκέντρωση των μονάδων και υπηρεσιών όλων των κλάδων σε ήδη υπάρχοντες χώρους (πχ στην Λάρισα να συγχωνευθούν τα 2 στρατηγεία της Αεροπορίας και του Στρατού σε έναν ενιαίο χώρο), ώστε να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη αλλά και να απελευθερωθούν χώροι για άλλες αναπτυξιακές προοπτικές (πχ. καθορισμός οικιστικών περιοχών σε χώρους πρώην στρατοπέδων με εκχωρούμενο αντίτιμο στις ΕΔ ώστε να ενισχύονται άλλες δράσεις του ΥΠΕΘΑ). Μείωση των κινήσεων των μονάδων και των στελεχών στις άκρως απαραίτητες. Μείωση στις εξοπλιστικές δαπάνες για την επόμενη 3ετία ακόμη και σε όσες έχουν διακρατικές συμφωνίες, εφόσον δεν μπορούν να «παγώσουν», με την εφαρμογή μιας νέας συμφωνίας ώστε να καταβάλλονται μόνον οι υποχρεώσεις που ήδη έχουν τιμολογηθεί (δηλ. έχει ήδη προχωρήσει ο ανάδοχος σε πραγματοποίηση δαπανών) και όχι σύμφωνα με τους συμβατικά καθορισμένους όρους. Συνειδητή προσπάθεια από όλο το ανθρώπινο δυναμικό του ΥΠΕΘΑ για μείωση των λειτουργικών εξόδων (ρεύμα, ύδρευση, τηλέφωνα, γραφική ύλη κλπ) μέσα από ειλικρινή ενημέρωση όλων για την αναγκαιότητα αυτή, αλλά και των καθορισμό ηθικών επιβραβεύσεων στις μονάδες – υπηρεσίες που κατάφεραν τις σημαντικότερες μειώσεις χωρίς να μειωθεί το παραγόμενο αποτέλεσμα. Μείωση του προσωπικού που τοποθετείται σε θέσεις εξωτερικού με επανασχεδιασμό των θέσεων ανάλογα με την σκοπιμότητα και την χρησιμότητα για τις ΕΔ και την χώρα.
(11) Άμεση ένταξη όλων των ΔΕΚΟ και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων –που είναι ελεύθερα βαρών και δεν αμφισβητείται η ιδιοκτησία του δημοσίου επί αυτών- στο νεοσυσταθέν «Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων», προκειμένου να : (1) δοθεί το κατάλληλο μήνυμα στις αγορές για την αποφασιστικότητα μας να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση των περιουσιακών μας στοιχείων, (2) εισπραχθεί ένα σημαντικό-ανάλογα την κάθε περίπτωση- ποσό, (3) μειωθούν τα κόστη του προϋπολογισμού, (4)  δοθεί η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί περαιτέρω σε μέχρι σήμερα παραδοσιακές πλην όμως ελλειμματικές δραστηριότητες του δημοσίου και (5) γίνει ο απαραίτητος χρονικός προγραμματισμός από το νέο οργανισμό αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, ώστε σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του χρηματιστηρίου-λόγω χαμηλών αποτιμήσεων- να γίνεται διαπραγμάτευση του τιμήματος με βάση τα στοιχεία ενεργητικού, το μέγεθος, την θέση στην αγορά, τις προοπτικές ανάπτυξης, και μια σειρά άλλων κρίσιμων παραγόντων για τον καθορισμό του τελικού αντιτίμου. Η άμεση όμως εγγραφή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στον νέο οργανισμό λόγω του δεσμευτικού χαρακτήρα της εκχώρησης θα δώσει σημαντικό μήνυμα αλλά και ουσία στην προσπάθεια επιτυχούς έκβασης των αποκρατικοποιήσεων.
(12) Κλείσιμο όλων των δημοτικών επιχειρήσεων που είναι ελλειμματικές, πλην των παιδικών σταθμών και υπηρεσιών που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα με εξορθολογισμό όμως και αυστηρή παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.
(13) Πλήρης εφαρμογή σε ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του από το 2012.
(14) Κατάργηση του ΚΒΣ και εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας, του ΕΓΛΣ με υποχρεωτική τήρηση λογιστικών βιβλίων και συστημάτων από αδειοδοτούμενο λογιστή.
(15) Ελαχιστοποίηση των μετρητών που κυκλοφορούν στην αγορά. Το μέτρο αυτό θα συμβάλλει στην μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν δοθούν κίνητρα χρησιμοποίησης καρτών (πιστωτικών και κυρίως χρεωστικών με απευθείας σύνδεση με καταθετικούς λογαριασμούς). Από 1-1-2012 όλες οι συναλλαγές με ποσό 50€ ή 100€ και άνω να διενεργούνται μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών και επιταγών. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να μειωθεί το κόστος χρήσης αυτών των καρτών δεδομένης και της αύξησης του τζίρου που θα επιτευχθεί για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και της γενικότερης ωφέλειας των επιχειρήσεων από την αύξηση των συναλλαγών και την δημιουργία βάσεων δεδομένων πελατών. Επιβάλλεται να αυξηθεί το ελάχιστο κόστος ανάληψης χρημάτων από ATM’s πχ. στα 3 ή 5 ή και 10€ ευρώ για κάθε συναλλαγή, ώστε να αποτελεί αντικίνητρο η χρήση μετρητών. Επιβάλλεται όμως και η γενικευμένη χρήση των ειδικών μηχανημάτων καρτών σε όλα τα καταστήματα (κουρεία, περίπτερα, εστιατόρια, ψιλικά κλπ) αλλά και τα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, τεχνίτες κλπ) σε όλη την Ελλάδα. Να είναι υποχρεωτική για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας επαγγέλματος η συμμετοχή του επαγγελματία στο πρόγραμμα χρήσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ώστε σε συνδυασμό με τα παρακάτω να είναι μη ελκυστική η απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
(16) Να δοθεί η δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές να ερευνούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις συναλλαγές όλων των προσώπων που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και όλων των κατηγοριών αυτοαπασχολουμένων και  ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να εντοπίζονται οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Απαιτείται η απλοποίηση των διαδικασιών για την έγκριση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, η on-line σύνδεση πχ του ΣΔΟΕ αλλά και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών με τραπεζικά ιδρύματα της χώρας και σε περίπτωση μη δυνατότητας σύνδεσης η υιοθέτηση χρονικού ορίου (πχ. 30 ημερών) ώστε η μη έγκαιρη ανταπόκριση από το τραπεζικό ίδρυμα να μην παρακωλύει την διαδικασία ελέγχου.
(17) Αυστηροποίηση των διατάξεων για τους φοροδιαφεύγοντες, καθώς και άμεση εφαρμογή επιβληθεισών ποινών, ώστε να είναι αντικίνητρο και όχι κίνητρο η απόκρυψη εισοδημάτων ή η μη απόδοση ΦΠΑ, κλπ. Άμεση κατάργηση της από 15 Σεπτεμβρίου 2011 διάταξης που προστέθηκε την τελευταία στιγμή στον ν.4013/2011, με την οποία απαλλάσσεται-χωρίς καμία προϋπόθεση-από κάθε ποινική ευθύνη όποιος καταφέρει να υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. 
(18)  Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων μηχανογραφικών και πληροφοριακών συστημάτων στην δημόσια διοίκηση και ειδικότερα σε υπηρεσίες που ασχολούνται με φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, καθώς επίσης και στις υπηρεσίες υγείας. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα, διασταύρωσης των στοιχείων, ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, αποφυγής καθυστερήσεων, επίτευξης οικονομιών κλίμακος, και αμεσότερης λήψης απόφασης.
(19)  Άμεση απόλυση των δημοσίων λειτουργών που, είτε συλλαμβάνονται να χρηματίζονται, είτε επιφέρουν με τις πράξεις τους ή την αδράνειά τους ζημιά στο δημόσιο, είτε κρίνονται ως ανεπαρκείς για την άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι απαράδεκτο φαινόμενο να διαπιστώνεται ότι περίπου 25000 συντάξεις του ΙΚΑ καταβάλλονταν «αχρεωστήτως» δηλαδή χωρίς να νομιμοποιείται η καταβολή τους και ουδείς να είναι υπεύθυνος για την ζημία που υπέστη ο ασφαλιστικός οργανισμός.
(20) Καθιέρωση θεσμού οικονομικής απογραφής και σύγκρισης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 2 οικονομικών χρήσεων, με παράλληλο έλεγχο όλων των συναλλαγών των εμπλεκομένων (έλεγχο δοσοληψιών με κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ)
(21) Κατάργηση οργανισμών και φορέων του δημοσίου, των οποίων η χρησιμότητα είναι ξεπερασμένη   (πχ. 1 δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι και λειτουργία του με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, κατάργηση της εισφοράς υπέρ ΕΡΤ, άμεσο κλείσιμο τηλεοπτικού σταθμού Βουλής). Επίσης παύση για την επόμενη 3ετία όλων των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις πολιτιστικού και αθλητικού αντικειμένου (πχ.Μέγαρο μουσικής, Θεατρικές σκηνές, ΠΑΕ κλπ)
(22) Απλοποίηση φορολογικών διατάξεων. Επιδίωξη πρέπει να είναι ένα, απλοποιημένο, μη γραφειοκρατικό, σταθερό σε βάθος χρόνου και με το δυνατόν λιγότερες διατάξεις, νομοσχέδιο. Αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την προσέλευση επενδυτών και επενδύσεων ιδιαιτέρως σε παραγωγικούς τομείς.
(23) Ενίσχυση Εθελοντικής Συνεισφοράς όλων των εξειδικευμένων στο ανθρώπινο δυναμικό εταιρειών της χώρας για, την αξιοκρατική και αμερόληπτη αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου, την παροχή βοήθειας και συνδρομής στο απολυόμενο προσωπικό για τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και την ενημέρωση-εκπαίδευσή του προσωπικού αυτού (απολυόμενου) σε άλλα αντικείμενα και δεξιότητες που ο ιδιωτικός τομέας θα έχει ζήτηση στελεχών. Μετά και τις πρόσφατες παλινωδίες της Κυβέρνησης με την εμπλοκή ή μη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των εταιρειών, προτείνω να γίνει από το αρμόδιο υπουργείο απασχόλησης πρόσκληση ενδιαφέροντος σε εθελοντική –κατ’αρχήν-βάση στις εταιρείες που εξειδικεύονται στο ανθρώπινο δυναμικό και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, προκειμένου να συνάψει σύμβαση με όσες εταιρείες πληρούν τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης στο προσωπικό του δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΟ που, είτε θα ενταχθούν στην εργασιακή εφεδρεία, είτε θα  αποχωρήσουν οριστικά (πχ συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου). Οι εταιρείες αυτές να επιβραβεύονται για την κοινωνική τους συνεισφορά με την δωρεάν ανάρτηση σχετικών μηνυμάτων σε όλους τους ιστότοπους του δημόσιου τομέα, αλλά και σε λοιπές εκδηλώσεις πχ μεγάλου μεγέθους αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες Εθνικών ομάδων κλπ).
(24) Άμεση απελευθέρωση όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
(25) Θεσμοθέτηση δημιουργίας ενός Εθνικού Συμβουλίου για την Οικονομία, με την συμμετοχή σε εθελοντική βάση εγνωσμένου κύρους οικονομολόγων και παραγόντων της αγοράς, για την συνδρομή τους σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής.
(26) Πλήρη αμνηστία για τον ΑΜΕΣΟ επαναπατρισμό των κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί στο εξωτερικό, χωρίς όρο υποχρεωτικής αγοράς περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να ενισχύσουν την ρευστότητά τους, να ξεφύγουν από την υποχρεωτική όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ, αλλά και να διαθέσουν κεφάλαια στην ιδιωτική οικονομία.
(27) Πλήρη καθιέρωση ατομικών επιχειρηματικών συμβάσεων μεταξύ εργαζόμενου και επιχείρησης, ιδιαίτερα στους νεοεισέρχομενους στην αγορά εργασίας, προκειμένου να ανταμείβεται ο καθένας ανάλογα με την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά του, αλλά και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε επιχειρηματικού τομέα (μέγεθος επιχειρήσεις, χρόνος λειτουργίας, συνθήκες ανταγωνισμού, κλπ).
(28) Άμεση παροχή κινήτρων (φορολογικών, χωροταξικών, δημιουργίας υποδομών) σε εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και αφορούν στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας, της πληροφορικής, της βιολογίας, της οικολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες  κλπ. Στόχος είναι να γίνει η Ελλάδα πρωταθλήτρια σε επενδύσεις που θα έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα απαιτούν υψηλή ειδίκευση σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μείνουν ή και να επανέλθουν υψηλής εξειδίκευσης και μορφωτικού επιπέδου στελέχη στην Ελλάδα.
(29) Άμεση εκστρατεία ενημέρωσης όλων των παραγόντων του πρωτογενή τομέα για τις δυνατότητες αξιοποίησης εξαγωγικών ευκαιριών. Αυτό απαιτεί πλήρη εμπλοκή του Υπ.Ανάπτυξης και των εμπορικών ακολούθων πρεσβειών για τις δυνατότητες και τις προοπτικές των χωρών, ώστε να είναι δυνατή η ορθή πληροφόρηση των αγροτοπαραγωγών και των συνεταιρισμών και να επιτευχθεί το άνοιγμα αγορών και η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.
(30) Κοστολόγηση των υπηρεσιών φύλαξης σε όλους τους μη ενταγμένους σε πρόγραμμα προστασίας ή στο εν ενεργεία κοινοβουλευτικό προσωπικό που απαιτείται εκ της θέσεώς του να έχει προστασία (Πρόεδροι Δημοκρατίας και Κυβέρνησης, Υπουργοί κλπ). Για δημοσιογράφους, πρώην προέδρους δημοκρατίας και πρωθυπουργούς και λοιπό κοινοβουλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης και για ποδοσφαιρικές συναντήσεις εκτός εθνικών ομάδων να κοστολογούνται και να καταβάλλονται από τους λήπτες των υπηρεσιών τα σχετικά ποσά.
(31) Εργασιακή Εφεδρεία & Μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα αυτό σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης του δημόσιου τομέα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. Είναι σαφές κατά την άποψή μου ότι, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να μειωθεί, τόσο από άποψη μεγέθους, όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί. Πιστεύω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να γίνει μια πλήρης καταγραφή των νέων αναγκών και των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν (συγχωνεύσεις-καταργήσεις υπηρεσιών, επαναπροσδιορισμός θέσεων εργασίας και απαιτούμενων προσόντων, μηχανοργάνωση και ενοποίηση μηχανογραφικών και πληροφοριακών συστημάτων, οργανωτική δομή κλπ), ώστε να επανασχεδιαστεί ο στενός δημόσιος τομέας εξαρχής. Υπάρχουν στην δημόσια διοίκηση αξιόλογα στελέχη με γνώσεις και σημαντικές εμπειρίες που μπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση της μελέτης οργανωτικού ανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) θα μπορούσε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να αναλάβει την μελέτη αυτή σε συνεργασία με ολιγομελή ομάδα που θα απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς καθηγητές και από υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς επίσης και από στελέχη του ιδιωτικού χώρου που έχουν εμπειρία και γνώση των θεμάτων οργανωτικής ανασυγκρότησης και διοίκησης αλλαγών, προκειμένου εντός του (Α’ εξαμήνου) του 2012 να υποβάλλουν τα συμπεράσματα της ανάλυσης τους, τις προτάσεις τους για την νέα δομή του δημόσιου τομέα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Ο δημόσιος τομέας σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη αλλά και για την ομαλή λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, γι’αυτό και θα πρέπει οι οιασδήποτε μορφής αλλαγές να είναι σωστά σχεδιασμένες και μελετημένες. Αντίθετα, το προτεινόμενο σχέδιο εργασιακής εφεδρείας δεν επιφέρει καμία ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, αλλά αντιθέτως προκαλεί την έξοδο έμπειρου προσωπικού χωρίς καμία διάκριση, την επιβάρυνση των συνταξιοδοτικών ταμείων και του ασφαλιστικού συστήματος, και οδηγεί στην περαιτέρω απαξίωση της δημόσιας διοίκησης. Αντί της επιχειρούμενης αποστελεχοποίησης της δημόσιας διοίκησης από το έμπειρο προσωπικό, προτείνω επίσης και μόνο για το 2012 (μέχρι της έναρξης εφαρμογής της οργανωτικής ανασυγκότησης του στενού δημόσιου τομέα) όπως, το προσωπικό των υπό κατάργηση υπηρεσιών και το επιβεβαιωμένα πλεονάζων προσωπικό του στενού δημόσιου τομέα να υποχρεωθεί στην επιλογή τοποθέτησής του σε παρόμοιες ή και διαφορετικού αντικειμένου υπηρεσίες (εντός όμως του γνωστικού του πεδίου και των δεξιοτήτων του) σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε περίπτωση άρνησης να απολύεται από το δημόσιο με αποζημίωση όμοια με αυτή που λαμβάνει ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και να έχει το δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας. Επιπρόσθετα να έχει το δικαίωμα λήψης αχρεωστήτως των συνολικά καταβληθέντων, στο ταμείο που χορηγεί εφάπαξ, ασφαλιστικών εισφορών. Στόχος πρέπει να είναι το 2015 ο δημόσιος τομέας, να λειτουργεί με αποτελεσματικότερο τρόπο και με μικρότερο κόστος, να είναι πιο ευέλικτος με την χρήση των σύγχρονων εργαλείων του management και της πληροφορικής, να αποτελέσει τον μοχλό της επιδιωκώμενης εξωστρέφειας της οικονομίας και να συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια ανάπτυξης απαλλαγμένος απο γραφειοκρατικά αγκυλώματα.
(32)  Να αποκατασταθεί η βαρύτητα της υπογραφής των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή να έχουν την άμεση και πρωταρχική ευθύνη στις εισηγήσεις αλλά και στην εφαρμογή των εγκριθέντων από την διοικητική ιεραρχία. Έτσι θα αποκατασταθεί η οντότητα του δημοσίου υπαλλήλου να λειτουργεί υπερασπιζόμενος το δημόσιο συμφέρον φέροντας και την  ευθύνη των πεπραγμένων του.
(33) Εφαρμογή Ενιαίων Κανόνων και Ίσης Συμμετοχής στα Βάρη για την Αντιμετώπιση της Κρίσης. Είναι πρωταρχικής σημασίας η απάλειψη διακρίσεων που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα σε ομάδες/κατηγορίες πολιτών που ουσιαστικά πριμοδοτούν την κοινωνική αναταραχή και αντιπαλότητα μεταξύ κοινωνικών ομάδων. Πρέπει να αρθούν άμεσα οι διακρίσεις που στηρίζονται στην ηλικία (μικρότεροι των 60 ή 55 ετών), στον τρόπο αποχώρησης από την υπηρεσία (με αίτηση ή αυτεπάγγελτα), στο φύλο (μητέρες ανηλίκων) και στην ενεργό ή μη άσκηση νέου επαγγέλματος (εργαζόμενοι και μη συνταξιούχοι). Όλοι να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της κρίσης ανάλογα των οικονομικών των δυνατοτήτων, χωρίς να υφίστανται ηλικιακοί ή άλλου είδους διαχωρισμοί.   
(34) Υποχρεωτική υπαγωγή κρατικών τραπεζών (Αγροτική και ΤΤ) στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να αντλήσουν τα διατιθέμενα στο ταμείο κεφάλαια, με τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αλλά και επενδυτικά σχέδια υποδομών. Δεδομένης της αβεβαιότητας του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, γνωστό και ως «κούρεμα», και της ενίσχυσης των προβλημάτων χρηματοδοτήσεων που αυτό συνεπάγεται για τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ενισχυθεί η ρευστότητα της οικονομίας άμεσα από τις αρχές του 2012 από τα αμιγώς κρατικά τραπεζικά ιδρύματα.
(35) Έκδοση Ομολόγου Εσωτερικού χωρίς τοκομερίδιο (Zero Coupon Bond). Το ομόλογο αυτό μπορεί να είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο όχι μεγαλύτερο του 3-4%, μικρής ονομαστικής αξίας ώστε να είναι δυνατή η αγορά του από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες υπηκόους αλλά και τους έχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια. Το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα χρησιμοποιηθεί, είτε για την επαναγορά, από την δευτερογενή αγορά, ομολόγων που λήγουν τα προσεχή έτη και έχουν πολύ χαμηλές αποτιμήσεις εξοφλώντας πολύ μεγαλύτερο ποσό ονομαστικού χρέους, είτε για την χρηματοδότηση ρητά καθορισμένων αναπτυξιακών έργων. Η επιτυχία του μέτρου αυτού θα έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία καθόσον θα επιδείξει στην  διεθνή κοινότητα την εμπιστοσύνη των ελλήνων πολιτών στις δυνατότητες της χώρας, καθώς επίσης και την απόφασή τους για την ανάληψη όλων των θυσιών και ενεργειών που απαιτούνται για την έξοδο από την κρίση. Στους κατόχους αυτών των ομολόγων θα πρέπει να δίδεται το δικαίωμα μετά την λήξη της 1ης 5ετίας από την αγορά του να το καταθέτουν στο δημόσιο προκειμένου να συμψηφίζουν φορολογικές ή άλλου είδους (πχ ασφαλιστικές) οφειλές τους. Κατ’αυτόν τον τρόπο και το Δημόσιο θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να γίνει παραγωγικό ώστε να αυξάνει την αποτίμηση του ομολόγου και να έχει στην λήξη του την μέγιστη δυνατότητα απόδοσης. (Το Βέλγιο προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση του «Πατριωτικού Ομολόγου» με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο από την ανταπόκριση του πληθυσμού, όσο και από το πολύ υψηλότερου του προβλεπόμενου ποσού που αντλήθηκε).    
(36) Κοινωνική αρωγή. Για να αντέξει τις θυσίες η ελληνική κοινωνία, πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί ένα δίχτυ προστασίας όσων θα έχουν ανάγκη, με την συνδρομή :  (1) των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (πχ. προϊόντα που είναι οριακά στην λήξη τους να χορηγούνται σε οργανώσεις για την παρασκευή συσσιτίων, χρηματοδότηση σπουδών τέκνων απόρων, διατήρηση θέσεων εργασίας έστω και σε βάρος της κερδοφορίας, μείωση τιμών παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ), (2) των συνταξιούχων, με την σε εθελοντική βάση προσφορά εργασίας ή και τεχνογνωσίας τους σε μη κερδοσκοπικές/εθελοντικές οργανώσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες και σε κοινωνικούς φορείς, (3) των ιδιωτών που θα ήθελαν να συνδράμουν το κοινωνικό έργο προσφοράς (πχ. εθελοντική παροχή υπηρεσίας ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού σε απομακρυσμένα μέρη για ορισμένο διάστημα, κλπ).
Ζητάω συγνώμη για το μακροσκελές της επιστολής μου, όμως πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία και να διαψεύσουμε όλους αυτούς που «επενδύουν» στην καταστροφή, αρκεί η πολιτική τάξη πρώτα και όλοι οι υπόλοιποι να υπερβούμε την ατομοκεντρική προσέγγιση μας και να δουλέψουμε για το συλλογικό καλό.
Νικόλαος Κοκκάρης
Οικονομολόγος
ε.α Αξιωματικός Οικονομικού Σώματος Στρατού

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου