Ο Σύνδεσμός μας, μέσω της εθελοντικής συμμετοχής των μελών μας,

συνδράμει στις αξιέπαινες πρωτοβουλίες συμπολιτών μας, “Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και Δράσης” προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment