Αναφέρεται σε όσους αποφοίτησαν από τη Σταρτιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και επιθυμούν να εγγραφούν στο Σύνδεσμο, χωρίς κόστος.
Αναφέρεται μόνο σε όσους αποχώρησαν απο την Υπηρείσα με Αίτηση Αποστρατείας.
Χρήσιμο σε όλους όσους χρειάζονται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

 

Το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να σας χρησιμεύσει σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο για αιτήσεις προς στρατιωτικές αρχές αλλά και με κάθε δημόσια -και ορισμένες φορές ιδιωτική- υπηρεσία.

 

Συντάξεις Έντυπα

Έντυπα Συνταξιοδότησης

 

 

bullet

1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΧΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ -ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ).

bullet

2. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ.

bullet

3. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ( ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ).

bullet

4. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

bullet

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

bullet

6. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.

bullet

7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΑΣ.

bullet

8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

bullet

9. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

bullet

10. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

bullet

11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ.

bullet

12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ.

bullet

13. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.

bullet

14. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΕΣΥ.

bullet

15. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ.

bullet

16. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ.

bullet

17. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ/Ο ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ/ΤΟΥ.

bullet

18. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.

bullet

19. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

bullet

20. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ.

bullet

21. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

22. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ).

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερομένου
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού γέννησης για έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκου
Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης για Σχολική Χρήση
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Ο.Γ.Α
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης Εντοπιότητας
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογία
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (των ιδίων)
Χορήγηση Πιστοποιητικού Μεταδημότευσης
Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον αυτό Δήμο ή Κοινότητα
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Άνοιγμα Οικογενειακή Μερίδας λόγω γάμου
Διόρθωση Κυρίου Ονόματος
Εγγραφή στα Δημοτολόγια
Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικου σε Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό Δήμο ή Κοινότητα εκτός των Δήμων ή Κοινοτήτων καταγωγής των
Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Διαγραφή από τα Δημοτολόγια λόγω Θανάτου
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του

 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Ανύπαρκτων
Χορήγηση Αρνητικής Βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα Αρρένων

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Χορήγηση Έκθεσης Πράξης Διαζυγίου
Χορήγηση Αντιγράφου Έκθεσης Εκούσιας Αναγνώρισης
Χορήγηση Αντιγράφου Έκθεσης Βάπτισης
Φορολογικά Έντυπα
Έντυπα Μητρώου

Εντυπο Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

Εντυπο Μ1

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Εντυπο Μ2
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ3
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ4
Δήλωση διακοπής εργασιών
Εντυπο Μ5
Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Εντυπο Μ6
Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Εντυπο Μ7
Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Εντυπο Μ8
Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ9
Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Εντυπο Μ10
Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
Εντυπο Μ11
Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Εντυπο Μ12
Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Εντυπο Μ13
Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Εντυπο Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Εντυπο Ε2
Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Εντυπο Ε3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
Εντυπο Ε5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
Εντυπo E454
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε286
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Εντυπο Φ01.018
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εντυπο Δ457
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εντυπo E178
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε511
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Έντυπα Αυτοκινήτων

Εντυπo Θ.Ζ. -50, Ε25

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Έντυπα Φ.Π.Α.

Εντυπο Φ1 009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β’ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο Φ3 051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α’ κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο Φ4
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Εντυπο Φ5
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Εντυπο ΦΠΑ-018A
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

Έντυπα Δικαστικού

Εντυπο Δ2
Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης
Έντυπα Κ.Β.Σ.
Εντυπο Β1
Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Εντυπο Β2
Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
Έντυπα Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)
.
Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αυθαίρετα
Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΜΕΤΑ 31-12-2003)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΠΡΟ 31-12-2003)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ)
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ)
ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Οικοδομικές Αδειες
Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ι.Ν.Ο.Δ.)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α.Ε .
ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ _ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛ …… ΟΙΚΟΔΟΜΙΚ…….ΑΔΕΙ….
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ(9ΜΗΝΟ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟY
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ

Πρωτόκολλο
Έντυπο DOC PDF ZIP
ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ_ΟΡΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ


Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Έκδοσης Διαβατηρίου

Χρησιμοποιείται όταν ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με διαβατήριο. …

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment