1.    Στις 16-2-2012 σήμερα Πέμπτη και ώρα 20:30

συνεδρίασε, στα γραφεία του, Πατησίων 4, το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων

ΣΣΑΣ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ.

Αντωνιάδη Ιωάννη .


2.    Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως τα παρακάτω:

 

 

         α.  Έκανε αποδεκτά  τα  παρακάτω αιτήματα των Μελών του Δ.Σ. για αναγόρευση, Επιτίμων Μελών του Συνδέσμου :
          1./  Των κ.κ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΜΑΡΚΟΥ για τον κ.ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πρόεδρο του Ι.Σ.Α και Δήμαρχο Αμαρουσίου.
              2./ Των κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ και ΔΑΦΝΗ για τον κ.ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, καθηγητή Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ.
                3./  Των κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ, ΠΟΥΛΟΥ,ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗ για την κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, Πολιτευτή Αθηνών και σύζυγο συναδέλφου και μέλους του Συνδέσμου.

         β.   Έκανε αποδεκτό  το αίτημα των Μελών του Δ.Σ κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ και ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗ για ανακήρυξη ως «Μη τακτικών Μελών» του Συνδέσμου, τους κ.κ. ΒΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ και ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, συναδέλφους του Οικονομικού Σώματος , προερχομένους από τις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού.   
 
      γ. Ενέκρινε την μέσω του επισήμου διαδικτυακού τόπου του Συνδέσμου (www.apofoitoissas.gr) , επαγγελματική προβολή των Μελών του, στην  πρώτη σελίδα και με την μορφή κυλιόμενης μπάρας .

  

       δ. Εγκρίθηκε η ανάληψη ενεργειών διεξαγωγής 2 ενημερωτικών ημερίδων, με θεματογραφία γύρω από τους συναδέλφους Δικαστικούς και Στρατολόγους η πρώτη και Οικονομικούς η δεύτερη.

    

      ε.  Αποφασίσθηκε η διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής την 1η Απριλίου 2012, ημέρα Κυριακή και για όσα μέλη του Συνδέσμου επιθυμούν, στα Καλάβρυτα-Αγ.Λαύρα-Μεγάλο Σπήλαιο.

 

       Στ.  Εγκρίθηκε η απιοτολή ευχαριστήριων επιστολών, στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στον Ναύαρχο ε.α. Γ.ΣΙΔΕΡΗ, για την αμέριστη βοήθειά τους στη διοργάνωση της ημερίδας της 28ης Ιανουαρίου 2012.


    ζ   Εγκρίθηκαν τα έξοδα του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκαν   τους μήνες Ιανουάριο  και Φεβρουάριο 2012 και ανήλθαν στο ύψος των 120 ευρώ.


     η.     Αποφασίσθηκε η ανάληψη ενεργειών τροποποίησης του καταστατικού του Συνδέσμου σε βασικά θέματα, όπως π.χ. η αντιπροσώπευση όλων των ειδικοτήτων/σωμάτων μέσω των μελών που θα εκλέγονται στο Δ.Σ. και τυχόν λοιπές προτάσεις από τα Μέλη, που θα αξιολογηθούν αναλόγως.


3.      Οι ακριβείς λεπτομέρειες και ο τρόπος υλοποίησης των ανωτέρω, θα γνωστοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στο σύνολο των μελών του Συνδέσμου.


4.    Μετά την λήψη των ανωτέρω αποφάσεων και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου