Πρακτικό υπ.αριθμ. 2/2012

1.    Στις 16-2-2012 σήμερα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνεδρίασε, στα γραφεία του, Πατησίων 4, το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αντωνιάδη Ιωάννη . 2.    Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως τα παρακάτω:

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More