1ος ΛΟΧΟΣ, 1η ΔΙΜΟΙΡΙΑ, ΕΠΛΧΙΑΣ : ΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΛΟΧΙΑΣ :ΣΑΚΑΡΙΝΟΣ

Όρθιοι : ΣΧΟΙΝΑΣ Α., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε., ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (Θαλαμάρχης εκλιπών),

              ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΟΣΧΟΝΑΣ Δ.

Καθιστοί:(αγγουράκια) ΟΜΕΡ,ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Δ.,ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ Ι.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου