Κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του θέματος,στο αρμόδιο

ταμείο (ΤΣΑΥ),λειτουργούν σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:

Σύμφωνα με το ΠΔ 306/1977 αρ. 4 παρ.2 και το νόμο

2084/1992,αρ.39, υποχρεωτικά ασφαλίζονται στο

ΤΣΑΥ όσοι γιατροί δεν προέρχονται από στρατιωτικές

σχολές,κατετάγησαν εκ των υστέρων στο στράτευμα

και είναι νέοι ασφαλισμένοι .Προαιρετικά ασφαλίζονται παλαιοί και νέοι

ασφαλισμένοι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών.Ο νόμος 4002/2011 αρ. 2

περ. 2 ουσιαστικά καταργεί τον 3865/2010.


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου