ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/2012

 

1.         Στις 11-1-2012 σήμερα Tετάρτη και ώρα 21:00 συνεδρίασε, στα γραφεία του Καρδιολογικού Κέντρου Ηλιούπολης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Τερψιόπουλου Ζήση 

2.         Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως τα παρακάτω:


                α. Έκανε αποδεκτή την αίτηση παραιτήσεως του Προέδρου κ.Ζήση Τερψιόπουλου και ευχαρίστησε αυτόν, για την προσφορά του στο Σύνδεσμο.

           β. Κατόπιν ψηφοφορίας, εγκρίθηκε τόσο η τοποθέτηση στη θέση του Προέδρου του κ. Αντωνιάδη Ιωάννη, όσο και στη θέση του Γραμματέως του κ. Δάφνη Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέλαβε τη χηρεύουσα θέση στο Δ.Σ. , ως ο πρώτος αναπληρωματικός των αρχαιρεσιών, της 21/11/2010.

 

3.   Στη συνέχεια το νέο πλέον Δ.Σ. που έλαβε την παρακάτω μορφή :

α. Αντωνιάδης Ιωάννης ως Πρόεδρος

β. Δάφνης Κωνσταντίνος ως Γραμματέας

γ..Πούλος Γεώργιος ως Αντιπροέδρος

δ. Πολυμενίδης Ηλίας ως Ταμίας

ε. Μάρκου Στέλιος, ως υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων.

στ.Κυριακόπουλος Νικόλαος, ως Μέλος Δ.Σ.

ζ. Πατσουράκος Φώτιος, ως Μέλος Δ.Σ.

 

έλαβε και τις κατωτέρω αποφάσεις:

      

           α. Την αναστολή για το έτος 2012 (τουλάχιστον), της υποχρέωσης ανανέωσης για τα μέλη του Συνδέσμου, των αντίστοιχων συνδρομών, με παράλληλη ενημέρωση και αποστολή αιτήσεων εγγραφής και για νέα μέλη, άνευ πλέον συνδρομής,

 

β. Τη διεξαγωγή ημερίδας στο τέλος Ιανουαρίου –υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών- με θέμα τους Στρατιωτικούς Ιατρούς και τον ρόλο τους στον Ενιαίο Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

γ. Τη διεξαγωγή χορού του Συνδέσμου (στον οποίο θα κοπεί και η πίτα του 2012), στις αρχές Φεβρουαρίου (με μέριμνα και αποστολή των κ.κ. Αντωνιάδη, Πολυμενίδη και Μάρκου, της εξεύρεσης του καταλληλότερου και οικονομικότερου χώρου)  

δ. Την απονομή του τίτλου του «Επιτίμου Προέδρου» στον κ.Ζήση Τερψιόπουλο, για την προσφορά του στο Σύνδεσμο και τον αγώνα που έδωσε για τη σύστασή του.

 

4.     Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των ανωτέρω, θα γνωστοποιηθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας, στο σύνολο των μελών του Συνδέσμου.

 

5.   Μετά την λήψη των ανωτέρω αποφάσεων και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου