Η «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ» ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

  Σύμφωνα με την παρά. 10 του άρθρου 1, του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4024/2011, ορίστηκε ότι: « α. Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται από…

Read More

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 1/2012

                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1/2012   1.         Στις 11-1-2012 σήμερα Tετάρτη και ώρα 21:00 συνεδρίασε, στα γραφεία του Καρδιολογικού Κέντρου Ηλιούπολης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Τερψιόπουλου Ζήση  2.         Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως τα παρακάτω:                 α.…

Read More