..όπως προέκυψε μετά την παραίτηση του κ.Ζήση Τερψιόπουλου,

απο τη θέση του Προέδρου και τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 11ης

Ιανουαρίου 2012 :

Αντωνιάδης Ιωάννης, (Οικονομολόγος), Πρόεδρος

Δάφνης Κωνσταντίνος, (Δικαστικός), Γραμματέας

Πούλος Γεώργιος, (Στρατολόγος), Αντιπροέδρος

Πολυμενίδης Ηλίας,(Οικονομολόγος),  Ταμίας

Μάρκου Στέλιος, (Οικονομολόγος),υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων

Κυριακόπουλος Νικόλαος, (Ιατρός),  Μέλος Δ.Σ.

Πατσουράκος Φώτιος, (Ιατρός), Μέλος Δ.Σ.

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου