“Αναμνηστική” πριν το πειθαρχείο…

    Μεταξύ άλλων διακρίνονται από δεξιά Χ. Καλατζόγλου, Ε. Λάλας, Α. Στρατής, Χ. Ναβροζίδης, Η. Ριτσούδης, Δ. Οικονομίδης,Η. Τσιούνης, Μ. Σδρέβανος (με στολή εξόδου), Δ. Μπακόλας, Κ. Σπυράκης, Γ. Τύμπας.  

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More

Θερινή διαβίωση στη Σωζόπολη τον Ιούλιο 1973.

    Όρθιοι από αριστερά: Χ. Καλατζόγλου, Η. Τσιούνης, Σ. Λουδοβιώτης, Θ. Παπαδόπουλος – αξέχαστος, Α. Πάικος, Κ. Κανελόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Ε. Λάλας, Δ. Τζιάκας, Κ. Πετρόπουλος, Γ. Τύμπας. Γονατιστοί από αριστερά: Α. Τράσιας, Β. Τσώνης, Μ. Σιδηρόπουλος, Α. Στρατής, Κ. Σπυράκης, Μ. Σδρέβανος, Χ. Ναβροζίδης, Α. Μεθόδιος και Ν. Κατσιμήτσης.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More