Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

  Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έγινε από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου στις 24 Μαρτίου 1924, στις προγραμματικές του δηλώσεις προς τη Δ΄ Συντακτική Συνέλευση, ενώ το επόμενο έτος δημοσιεύτηκε ο υπ’ αριθμ. 3341/14ης Ιουνίου 1925 Νόμος “περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη”, ο Οργανισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με τον Α.Ν. 1895/1939 “περί Οργανισμού Πανεπιστημίου…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More