Μεταξύ άλλων διακρίνονται από δεξιά Χ. Καλατζόγλου, Ε. Λάλας, Α. Στρατής, Χ. Ναβροζίδης, Η. Ριτσούδης,

Δ. Οικονομίδης,Η. Τσιούνης, Μ. Σδρέβανος (με στολή εξόδου), Δ. Μπακόλας, Κ. Σπυράκης, Γ. Τύμπας.

 

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!

Leave a Comment