….στα σκαλιά της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην πρώτη σειρά είναι: από αριστερά
Β. Καλαμπούκας, Π. Αριαννίδης, Γ. Καντιδενός, Λοχαγός Στρατολογικού Μπάνος,
Χ. Μαυρομανωλάκης, Χ. Ναβροζίδης και Ε. Ανδρουλάκης. Στην τελευταία σειρά
Α. Μεθόδιος και κάτω αριστερά ο Α. Τράσιας και δεξιά ο Δ. Τζιάκας, στο κέντρο με
γυαλιά οι Β. Τσώνης, Δ. Χασλαρίδης και Χ. Σπυρόπουλος κ α.

Leave a Comment