Από τη δεύτερη μέρα στη ΣΣΑΣ. Καθιστοί στο δάπεδο από δεξιά:

Χ.Ναβροζίδης, Χ. Σπυρόπουλος, Β. Γκιζάρης, Κ. Παιβανάς,

Α. Γεωργακάκης.

Καθιστοί στις καρέκλες από δεξιά: Π. Αριαννίδης, Δ. Μπακόλας,

Μ. Πολιτάκης, Ν. Κουρκουμέλης, Δ. Χασλαρίδης, και ακόμη 2 αγγουράκια….

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου