Πρωτοετείς μαθητές ΣΣΑΣ 1971

  Από τη δεύτερη μέρα στη ΣΣΑΣ. Καθιστοί στο δάπεδο από δεξιά: Χ.Ναβροζίδης, Χ. Σπυρόπουλος, Β. Γκιζάρης, Κ. Παιβανάς, Α. Γεωργακάκης. Καθιστοί στις καρέκλες από δεξιά: Π. Αριαννίδης, Δ. Μπακόλας, Μ. Πολιτάκης, Ν. Κουρκουμέλης, Δ. Χασλαρίδης, και ακόμη 2 αγγουράκια….

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More